Sumicki Szymon

Mężczyzna ok. 1830 - data nieznana


Pokolenia:      Standartowe    |    Kompaktowe    |    Tekst    |    Pokolenia    |    PDF

(Uwaga: Być może musisz przewinąć w prawo lub w dół aby wszystko zobaczyć.)

Sumicki Szymon
Mężczyzna ok. 1830-data nieznana
Sumicka Ewa z d. Mączewska
Kobieta 1863-data nieznana