Notatki


Istniejące drzewo:  

Wyniki 1 do 50 z 7,443

      1 2 3 4 5 ... 149» Dalej»

 #   Notatki   Link do 
1 "W 1813 roku tereny Orzechowa nawiedziła wielka powódź, która spowodowała zmianę nurtu Narwi i oderwała Kępę Kikolską od Pomiechówka. W 1830 roku podczas Powstania listopadowego przez Orzechowo przechodziły jedynie wojska łącznikowe. Po powstaniu rozpoczął się II etap budowy Twierdzy Modlin, na otwarcie której w 1842 roku przyjechał Car Mikołaj I (przepłynął Narwią, a konwój zapewne obserwowali mieszkańcy Orzechowa ze skarp nadrzecznych). Rozwój wsi nabrał tempa w XIX wieku, gdy rozpoczęto budowę Twierdzy Modlin. Z racji dużych pokładów gliny na terenie wsi powstała cegielnia, która funkcjonowała aż do 1914 roku. Przez cały wiek XIX miał miejsce intensywny napływ kolonistów, którzy szybko asymilowali się z lokalną ludnością. Do tej pory ślady kolonizacji odnajdujemy w nazwiskach: Trejber, Szmyt, Nagel, Hartlep. W marcu 1939 roku otwarto linię kolejową na trasie Nasielsk - Warszawa. Jednak wrześniowe wydarzenia spowodowały zniszczenie mostu."
Źródło: Stare Orzechowo 
Nitecki Wawrzyniec (I24407)
 
2 22 A, rząd II, grób 10 Krosnowska-Junosza Oktawia Anna h. Junosza (I28745)
 
3 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-JQYG-G?i=896&cat=1422082 (akt nr 31) Związek F1656
 
4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-R3W6-C?i=779&cat=54904 (akt nr 89) Kaczorowska Jadwiga z d. Mioduska (I275)
 
5 w domu przy ul. Nowolipki nr 179 Ważyńska Marianna Cecylia (I24048)
 
6 w domu przy ul. Ogrodowej nr 49 Kobos Janina (I39355)
 
7 w domu przy ul. Stary Rynek nr 15 Warzyński Zygmunt (I4842)
 
8 w domu przy ul. Złotej nr 1433 Chamski Henryk Ignacy (I40677)
 
9 W kazaniu, które na pogrzebie swego stryja głosił Biskup Porfiriusz Ważyński, wybrzmiewało: "Tak Imienia sława tym większa jest, im z większemi Imionami jest spowinowacone; te albowiem spowinowacenie to sprawuje, iż Imię nie tylko własnemi zaszczytami jaśnieje, ale też w uczestnictwo i społeczność zaszczytow innych Domow wstępuje".

 
Skarbek-Ważyński Michał (I1725)
 
10 "...dla słabości z samey wody ochrzczone niemowle imieniem Piotr..."
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Q-KW3W-Y?i=707&cat=1464908 (akt nr 97) 
Horn von Ekebyholm Piotr (I37052)
 
11 "...okoliczności, które doprowadziły do jego śmierci, odbiły się głośnym echem w Rzeczypospolitej. Skwapliwie odnotował je w swym pamiętniku Albrycht Stanisław Radziwiłł pisząc: "pewien szlachcic nazwiskiem Karp jechał do Wilna, aby kontynuować zaczętą w sądach asesorskich swą sprawę z marszałkową litewską. Zdarzyło się, że z Wilna wyjeżdżał wtedy wojewodzic miński Massalski, który popadł w nieprzyjaźń z bratem Karpa. Ponieważ obaj bracia byli do siebie podobni, zapytał Massalski, kto by to był (jak zeznał u króla). Ten mu odpowiedział, kim był; zaraz obaj wyskoczyli z sań; a kiedy się witali, sługa Massalskiego ugodził w głowę Karpa strzałem z muszkietu.
Karp upadł na ziemię, a inni spośród sług zaatakowali go żelaznymi buzdyganami, zadając wiele ciosów, tak że następnego dnia zmarł (sic!)".
Źródło: Studia Podlaskie, tom XXI (str. 14) 
Karp Jan (I13770)
 
12 "...przechodząc po ławie do młyna utonął we Wiśle..."
Akt zgonu sporządzony 18 czerwca 1855 r. w Parafii Czerwińsk, a "...stawający oświadczyli iż zpisanie Aktu spóźnione zostało z zaniedbania familii zmarłego..." 
Piekut Wojciech (I25152)
 
13 "...syn z imienia rodziców niewiadomych..." Gąsiński Anioł (I24025)
 
14 "...umarł w Cesarstwie Rossyjskiem Jan Krzemiński żołnierz pułku Kabardyńskiego imienia Księcia Baryatyńskiego Generała Feldmarszałka..." Krzemieński vel Krzemiński Jan (I24988)
 
15 "...umarła w domu Męża swego w Skotnikach pod nrumerem szóstym..."
Zmarła pięć dni po urodzeniu syna Mikołaja. 
Podgórska Helena z d. Murawska (I26617)
 
16 "...urodzony w czworakach pod nr. 7..." Dobrowolski Jan (I25217)
 
17 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy 
Związek F7795
 
18 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy 
Związek F7796
 
19 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy 
Związek F7798
 
20 "...W 1879 roku proboszczem w pobliskim Głusku został ks. Hipolit Nowiński. Wkrótce po przybyciu i zorientowaniu się w stanie parafii zdecydował się na radykalne rozwiązanie: przeniesienie parafii i budowę nowego, murowanego kościoła w bezpiecznym miejscu - na wydmie w Leoncinie. Zanim rozpoczęto budowę przeniesiono na szczyt wydmy drewnianą kaplicę z Głuska, fundowaną jeszcze przed 1788 przez płk. wojsk polskich Jana Bakałowicza. Jest to ośmioboczna, stawiana na zrąb budowla, oszalowana poziomymi deskami, z dobudowaną niewielką kruchtą. Dach kryty gontem, wielopołaciowy, zwieńczony wieżyczką z baniastym hełmem. We wnętrzu płaski strop i podwyższenie wsparte na słupach. Pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest, że kaplicy nie rozbierano, ale w całości przesunięto ok. 2 km na rolkach. Tradycja miejscowa utrzymuje, że kaplicę przeniosła woda..."
Źródło: Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy 
Związek F7799
 
21 "...w domie swym mieszkalnym pod numerem trzecim stoiącym w teyże samey Wsi Chyczewie..." Chyczewska Celeryna Agata z d. Chyczewska (I34926)
 
22 "...Z tytułu zaś powinowactwa osób zaślubionych, między trzecim a drugim pokrewieństwa Stopniem - nastąpiła Dyspensa Apostolska, od prześwietnego Konsystorza Jeneralnego Płockiego, na dniu dwudziestym piatym Maja bieżącego roku za Numerem Osmset dziewięćdziesiąt ieden,-..." Związek F8017
 
23 "...zmarł w domu swoim..." Grabarczyk Stanisław (I32339)
 
24 "...zmarła w Wyszogrodzie pod granią Chmielewską..." Fabianowicz Urszula Katarzyna z d. Kopera vel Koperska (I25759)
 
25 "...zostawił synów dorosłych czterech, majątku żadnego..." Ostrowski Feliks (I26070)
 
26 "Gdyby miłość mogła uzdrawiać,
a łzy wskrzeszać, byłbyś z nami"

W dniu 30 stycznia 2014 r. zmarł nasz ukochany Mąż, Tata i Dziadziuś Krzysztof Birula-Białynicki

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 6 lutego br. (czwartek) o godz. 12.30 w kościele w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 31.
Po mszy urna z prochami zostanie przeniesiona na pobliski cmentarz.

Pozostający w smutku
Żona i Synowie z Rodzinami

Prosimy o nieskładanie kondolencji
Źródło: Nekrologi.net
 
Birula-Białynicki Krzysztof (I3088)
 
27 "Henryka Sztandur z domu Domagalska urodziła się 3.11.1910r. w miejscowości Słomin. Życie Pani Henryki nie było wolne od codziennych trudów, jednakże na swej drodze spotykała zawsze dobrych ludzi. Ma wspaniałą, troskliwą rodzinę. Jest mamą pięciorga dzieci, które obdarowały ją szóstką wnuków, dziesiątką prawnuków oraz trójką praprawnuków. Otoczona miłością i opieką najbliższych cieszy się dobrym zdrowiem.
100. rocznica urodzin.
Z tej okazji życzenia Dostojnej Jubilatce złożył Stefan Jakubowski, Wójt Gminy Słupno i Ala Górecka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego obdarowując Panią Henrykę listem gratulacyjnym, kwiatami i okolicznościowym prezentem. Ksiądz proboszcz Zbigniew Cichewicz z parafii w Miszewku Strzałkowskim odprawił uroczystą mszę. O wspaniałym Jubileuszu pamiętały nie tylko władze gminy Słupno. List gratulacyjny przysłał również Donald Tusk, Premier Rady Ministrów. W imieniu Wojewody Mazowieckiego życzenia Szanownej Jubilatce złożył Radosław Lewandowski, kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Były życzenia i kwiaty od kierownictwa placówki terenowej KRUS w Płocku."

Źródło: Głos Słupna grudzień 2010 (Nr.22)
 
Sztandur Henryka z d. Domagalska (I20043)
 
28 "Od pokrewieństwa (primi gradus, miuticum secundo) nastąpiła dyspensa, jako też i od czasu zakazanego na dniu dwudziestym dziewiątym Listopada roku bieżącego za numerem cztery tysiące dwieście pięćdziesiątym czwartym przez Jeneralny Konsystorz Archidjecezji Warszawskiej udzielona."
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9159d&sy=261&kt=1&plik=178.jpg#zoom=1.25&x=347&y=0 (akt nr 178) 
Związek F4356
 
29 "Sepulti in Templo" - została pochowana w Światyni Worowska Apolonia z d. Maleńska (I26105)
 
30 "Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu zajęć ojca"
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=165&kt=1&skan=295-298.jpg#zoom=1&x=0&y=0 (akt nr 298) 
Olszewska Aleksandra z d. Serwańska (I24069)
 
31 "umarł na starość wieku"
https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=6&zs=0263d&se=&sy=1826&kt=3&plik=63-66.jpg&x=699&y=1153&zoom=2.25 (akt nr 66) 
Bogucki Jan (I39517)
 
32 "umarł w domu własnym pod nr. 5..." Godlewski Benedykt (I33835)
 
33 "Umarła w Domu Syna Swego pod Numerem Siedemnastym" Orzeszkowska Agnieszka z d. Skwarska (I34231)
 
34 "urodzona w domu Karczemnym zwanym Raróg w Rogozinie" Raczyńska Weronika z d. Dorocińska (I16202)
 
35 "w domu karczemnym" Perka Małgorzata (I30766)
 
36 "w domu nr 4 od zachodu"
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17262960 (skan 43, akt nr 19, cd. aktu - skan 44) 
Goszczyńska Jadwiga z d. Dłużniewska (I24658)
 
37 "w domu wiejskim pod nr. 10" Werlińska Anna (I30631)
 
38 "w domu własnym pod numerem dziesiątym"
https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=6&zs=0253d&se=&sy=1823&kt=3&plik=24-26.jpg&x=2&y=726&zoom=2 (akt nr 24) 
Cholewicki Paweł (I39482)
 
39 "w domu zamieszkania swego pod nr. 3" Krzemiński Michał (I32219)
 
40 "w swoim domu nr 4"
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17263868 (skan 179, akt nr 67, cd. aktu - skan 180) 
Worowski Karol (I25342)
 
41 "Zezwolenie dla narzeczonego, na wstąpienie w związki małżeńskie udzielone zostało pod dniem dzisiejszym, za numerem dziewięć tysięcy czterysta siedem przez Missję Wojskową Francuską."
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=3684d&sy=1920b&kt=1&plik=370-371.jpg#zoom=1.5&x=1770&y=788 (akt nr 371) 
Związek F12067
 
42 "zezwolenie dla nowozaslubionego do zawarcia małżeństwa przez Jaśnie Wielmożnego Kommendanta Miasta Płocka pod dniem czwartyn /szesnastym/ Pazdziernika roku bieżącego za Numerem tysiąc szezdziesiąt udzielone a przez Naczelnika Powiatu Lipnoskiego zakomunikowane pod datą szóstego /osmnastego/ Pazdziernika, roku bieżącego, Numer dwadzieścia dwa tysiące szesćdziesiąt ośm zostało"
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSXD-P9J5-4?cat=54904 (akt nr 18) 
Związek F10872
 
43 (kwatera T-XIX-19, rząd 5, miejsce 2) Ważyńska Jadwiga z d. N (I21420)
 
44 - "w domu dziedzicznym Ojca pod numerem 9"
- zgłoszenie urodzenia dnia 11 lipca 1812 r. - Akta Stanu Cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Janowiec Kościelny, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSL5-N85?i=151&cat=605209 (akt nr 16) 
Moszczeński vel Moszczyński Józef Fabian (I37122)
 
45 - chrzest z wody dnia 22 sierpnia 1807 r.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSXN-MSQ8-8?i=440&cat=364246 (pierwsza karta ostatni akt)
- chrzest z olejów
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSXN-MSQH-4?i=446&cat=364246 (pierwsza karta ostatni akt)
 
Turska Teofila Marianna (I40239)
 
46 - dziecko panieńskie
- zgłoszenie urodzenia dnia 04 czerwca 1824 r. - Akta Stanu Cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Pomiechowo, pow. nowodworski, woj. mazowieckie
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0688d&sy=1824&kt=1&plik=053-058.jpg#zoom=1.75&x=286&y=1078 (akt nr 54) 
Kasiak Marianna z d. Tolak (I38114)
 
47 - dziecko urodziło się martwe
- nieobecność Ojca spowodowana wyjazdem w poszukiwaniem pracy 
Węglicka bez imienia (I37003)
 
48 - dziecko urodziło się martwe
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89SP-74TY?i=161&wc=9R11-SPK%3A21713801%2C22236901%2C22625401&cc=1407440 (akt nr 146) 
Lubieniecka bez imienia (I41474)
 
49 - dziecko urodziło się matwe
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9SP-7CWL?i=380&wc=9R11-SPK%3A21713801%2C22236901%2C22625401&cc=1407440 (akt nr 99) 
Brzozowicz bez imienia (I41459)
 
50 - https://www.epaveldas.lt/preview?id=1319%2F1%2F3 (skan nr 26, druga karta)
- https://www.epaveldas.lt/preview?id=1319%2F1%2F3 (skan nr 27, pierwsza karta) 
Związek F629
 

      1 2 3 4 5 ... 149» Dalej»