Lista miejsc


Zaczynaj od największych miejsc

A B C F G H I J K L N O P R S T U W Z Ł

Pokaż wszystkie miejsca zawieraj±ce :

Pokaż wszystkie miejsca (sortuj alfabetycznie)

30 największych lokalizacji (Wszystkie miejsca):

Polska (1,429)
USA (111)
Polska. W roku 1945 ziemie zagrabione przez Zwi±zek Radziecki. Obecnie Litwa (88)
Białoru¶ (27)
Ukraina (27)
Litwa (15)
Rosja (10)
Francja (9)
Niemcy (8)
Szwajcaria (6)
 
Łotwa (6)
Anglia (5)
Wielka Brytania (3)
Brazylia (2)
Polska (obecnie Białoru¶) (2)
Irlandia (2)
Hungary (2)
Holandia (2)
Austria (2)
Kuba (2)
 
Rep. Dominikany (2)
Belgia (1)
Polska (nieistniejc±a już wie¶) (1)
Polska w Kroczewie (1)
Czechy (1)
obwód brzeski. (1)
Polska (w czasie zaborów - Kraj Pruski) (1)
gub. mohylewska (obecnie Białoru¶) (1)
pow. ostrowski) (1)
lidzki (1)
Pokaż najczę¶ciej występuj±cych