Lista miejsc


Zaczynaj od największych miejsc

A B C F G H I K L M N O P R S U W Z Ł Ż

Pokaż wszystkie miejsca zawieraj±ce :

Pokaż wszystkie miejsca (sortuj alfabetycznie)  |  Heat Map

30 największych lokalizacji (Wszystkie miejsca):

Polska (2,037)
USA (121)
Polska (obecnie Litwa) (116)
Ukraina (27)
Białoru¶ (26)
Polska (obecnie Białoru¶) (25)
Litwa (14)
Rosja (12)
Francja (10)
Niemcy (8)
 
Szwajcaria (6)
Łotwa (6)
Anglia (5)
Polska (w czasie zaborów - Prusy) (4)
Austria (3)
Wielka Brytania (3)
Belgia (2)
Brazylia (2)
Irlandia (2)
Hungary (2)
 
mazowieckie (2)
Holandia (2)
Kuba (2)
Rep. Dominikany (2)
Rosja) (1)
Polska (dawniej Gubernia Kielecka) (1)
Libawa (w czasie zaborów w Wielkim Księstwie Poznańskim)
Libawa (w czasie zaborów w Wielkim Księstwie Poznańskim)e
Czechy (1)
mazowiec (1)
Pokaż najczę¶ciej występuj±cych