Dokumenty


Wyniki 1 do 50 z 1,301     » Tylko miniatury    » Pokaz slajdów

    1 2 3 4 5 ... 27» Dalej»

   Miniatura   Opis   Link do 
1
<a href='http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/759'><font color='blue'>Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
 
 
2
<a href='http://mazowsze.hist.pl/40/fack_you_admin/838/2002/1292/2_191/31397/'><font color='blue'>Z żałobnej karty</font></a>
Z żałobnej karty
 
 
3
<a href='http://www.wazynska.com/photos/atlas_jablonowskiego_1773_r.pdf'>Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku</a>
Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku

Atlas powstał z inicjatywy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, który poniósł także wydatki związane z jego opracowaniem. Dzieło uważane jest za pierwszy atlas ziem polskich.

Autor: Rizzi-Zannoni Giovanni Antonio (1736-1814); Jabłonowski Józef Aleksander(1711-1777.)Współtwórcy: Bourgoin Pierre. Ryt.; André Gaspard. Ryt.; Chalmandier Nicolas. Ryt.; Perrier J. Ryt.

Źródło:http://www.bibliotekacyfrowa.pl  

 
4
<br><i><big><font color='maroon'>Ważyński Ignacy Apolinary</font></big></i><p><p>Dzisiaj zapewne nie poznamy już przyczyn, dla których Ignacy tak gorliwie wysługiwał się rosyjskiemu zaborcy. Być może były to prześladowania, groźba zsyłki za pochodzenie lub 'działalność wywrotową' na szkodę zaborcy. Może liczna rodzina, na której utrzymanie musiał zarobić. Odstąpmy więc od osądów, choć niesmak i wstyd pozostanie.</p>

Ważyński Ignacy Apolinary

Dzisiaj zapewne nie poznamy już przyczyn, dla których Ignacy tak gorliwie wysługiwał się rosyjskiemu zaborcy. Być może były to prześladowania, groźba zsyłki za pochodzenie lub "działalność wywrotową" na szkodę zaborcy. Może liczna rodzina, na której utrzymanie musiał zarobić. Odstąpmy więc od osądów, choć niesmak i wstyd pozostanie.Krótki życiorys
Ważyński Ignacy (1811 - 1863) - urzędnik. Ur. 8 VIII. S. Antoniego. Szlachcic wylegitymowany dziedziczny, nie posiadający majątku. Ukończył szkoły w Płocku w 1831. Całą karierę związał z Urzędem Municypalnym w Płocku. Pracę rozpoczął tamże, bezpośrednio po ukończeniu nauki jako aplikant. Następne jego awanse to: kancelista (11 XII 1823), p.o. sekretarza (1848), sekretarz Urzędu (XII 1848), radny (III 1860) i zarazem p.o. prezydenta Płocka. Odznaczał się niezwykłą pracowitością i serwilizmem wobec władz. W 1856 wraz z radnym Kirkowem został odznaczony jako jedyni polacy urzędnicy w mieście przez gubernatora cywilnego w Płocku medalem brązowym, wydanym na pamiątkę wojny 1863 - 1866, który noszono na wstędze Orderu św. Andrzeja. 19 II (30 III)1862 podjął starania o posadę starszego pomocnika naczelnika pow. płockiego. Zmarł 14 (26) III w Płocku, gdzie został pochowany. Dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną, Rafaliną z Kowalewskich, miał siedmioro dzieci. Drugą jego żoną od 1851 była szwagierka, siostra żony Anna-Maria, z którą miał czworo dzieci. W. jako radny, otrzymywał pensję roczną w wysokości rs. 450. Wdowa wraz z dziećmi, pobierała po mężu emeryturę w wysokości rs. 225 rocznie.

APP AMP sygn.31 UDB, k. 136 i ns.; sygn. 860.

 
 
5
Adnotacja
Adnotacja
Pytel Kierska Jadwiga Helena 
 
6
Adnotacja przy akcie urodzenia Bronisława Pradziadowicza
Adnotacja przy akcie urodzenia Bronisława Pradziadowicza

Dnia 21. II. 1933 r.w kościele rzeszańskim został pobłogosławiony związek małżeński Bronisława Pradziadowicza ze Stanisławą Hermanowicz.
Podpis księdza nieczytelny 
 
7
Adnotacja przy akcie urodzenia Czernis Kazimiery
Adnotacja przy akcie urodzenia Czernis Kazimiery

Dnia 25 lutego 1930 r. w Kościele Kalwaryjskim został pobłogosławiony związek małżeński Kazimiery Czernisówny z Kazimierzem Skrzędwiejewskim
Podpis księdza nieczytelny
proboszcz 
 
8
Adnotacja przy akcie urodzenia Józefa Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Józefa Czernisa

Dnia 3. III. 1930 r. w kościele Niemenczyńskim został pobłogosławiony związek małżeński Józefa Czernisa z Weroniką Wojkszówną
Podpis księdza nieczytelny
proboszcz 
 
9
Adnotacja przy akcie urodzenia Juliana Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Juliana Czernisa

Poślubił Marję Piatkowską dn. 17 V 1927 r. w Kościele Kalwaryjskim 
 
10
Adnotacja przy akcie urodzenia Rozalii Czernis
Adnotacja przy akcie urodzenia Rozalii Czernis

Dnia 19 września 1926 r. w Kościele Kalwaryjskim został pobłogosławiony związek małżeński Rozalii Czernis z Franciszkiem Giedrojciem
proboszcz 
 
11
Adnotacja przy akcie urodzenia Wacława Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Wacława Czernisa

Poślubił Marję Wasilewską dnia 6.II.1916 roku w Kościele św. Rafała w Wilnie. 
 
12
Akr chrztu<br>Wirzbicki Edwardy
Akr chrztu
Wirzbicki Edwardy

 
 
13
Akt chrztu
Akt chrztu
Rudowska Petronella
 
 
14
Akt chrztu
Akt chrztu
Ważyński Paweł 
 
15
Akt Chrztu
Akt Chrztu
Piotrowicz Kazimiera Innocenta 
 
16
Akt chrztu
Akt chrztu
Piotrowicz Jan Aleksander 
 
17
Akt chrztu
Akt chrztu
Kowalewska Adolfa Florentyna1 
 
18
Akt chrztu
Akt chrztu
Kowalewska Adolfa Florentyna2 
 
19
Akt chrztu
Akt chrztu
Kowalewska Marianna Wiktoria 
 
20
Akt chrztu
Akt chrztu
Zofia Grądziel 
 
21
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierska Jadwiga Helena 
 
22
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierski Henryk 
 
23
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierski Marian 
 
24
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierska Stanisława 
 
25
Akt chrztu
Akt chrztu
Konarzewska Stefania Anna 
 
26
Akt chrztu - kopia<br>Skarbek Ważyński Antoni Kajetan Józef
Akt chrztu - kopia
Skarbek Ważyński Antoni Kajetan Józef

 
 
27
Akt chrztu - odpis
Akt chrztu - odpis
Gawlińska Małgorzata 
 
28
Akt chrztu - oryginał<br>Skarbek Ważynski Antoni Kajetan Józef
Akt chrztu - oryginał
Skarbek Ważynski Antoni Kajetan Józef

 
 
29
Akt chrztu<br> Butkiewicz Józef
Akt chrztu
Butkiewicz Józef

 
 
30
Akt chrztu<br> Ważyńska Domicella Józefa
Akt chrztu
Ważyńska Domicella Józefa


Pisownia jak w oryginale
29. Słupca. Działo się w Wsi Blichowie Dnia Dwudziestego Drugiego Lipca/ Trzeciego Sierpnia. Tysiąc ośmset Czterdziestego Szóstego Roku o godzinie Trzeciey po południu, stawił się Szlachetny Józef Ważyński Ekonom maiący Lat Dwadzieścia sześć zamieszkały w Słupcy w obecności Szlachetnego Józefa Ołowińskiego Dziedzica Części zamieszkałego w Turowie Lat Pięćdziesiąt ziewięć i Sławetnego Jana Pokorskiego Organisty zamieszkałego w Blichowie maiącego Lat Dwadzieścia Dziewięc i okazał nam dziecie płci Niewieściey Urodzone w Słupcy pod Numerem Pierwszym Pierwszego Dnia Miesiąca i Roku bieżących o godzinie Dziewiątey przed południem z iego Małzonki Szlachetney Antoniny Wolskiey maiącey Lat Dwadzieścia pięć; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dziesieyszym nadane zostały Imiona Domicella Józefa a rodzicami iego byli wyżey wspomiony Józef Ołowiński i Józefa Ołowińska. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom pisac umieiącym przeczytany podpisaliśmy. Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz
Józef Wazynski Oyciec Józef Ołowinski Swiadek
Jan Pokorski Swiadek 
 
31
Akt chrztu<br>Adamiak Bronisława
Akt chrztu
Adamiak Bronisława


Malużyn
N 38.
Działo się we wsi Malużyn dwudziestego drugiego Sierpnia, tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku, o dziewiątej godzinie po południu. Stawił się osobiście Jan Adamiak, służący mieszkający we wsi Malużyn – trzydzieści osiem lat – w obecności Jana Borkowskiego, rolnika, czterdzieści pięć lat – a także Jana Lisieńskiego, służącego, trzydziestu trzech lat od urodzenia – mieszkających we wsi Malużyn i okazał nam niemowlę żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się we wsi Malużyn dziewiątego Sierpnia tego roku, o dziesiątej godzinie po południu z prawowitej jego żony Marianny urodzonej Brudzińskiej, trzydzieści pięć lat od urodzenia. Niemowlęciu temu na Świętym Chrzcie, dokonanym tego dnia kapłanem Franciszkiem Marchlewskim, dano imię Bronisława – a chrzestnymi byli Konrad Łempicki i Bronisława Łempicka.- Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany i zatym nami tylko podpisany, oświadczający i świadkowie nie znają pisma.-
Ksiądz Fr. Marchlewski Proboszcz Malużyńskiej Parafii Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego. 
 
32
Akt chrztu<br>Balsewicz Wincenty
Akt chrztu
Balsewicz Wincenty

 
 
33
Akt chrztu<br>Bartczak Agnieszka
Akt chrztu
Bartczak Agnieszka

 
 
34
Akt chrztu<br>Bartczak Dorota
Akt chrztu
Bartczak Dorota

 
 
35
Akt chrztu<br>Bartczak Jakub
Akt chrztu
Bartczak Jakub

 
 
36
Akt chrztu<br>Bartczak Wawrzeniec
Akt chrztu
Bartczak Wawrzeniec

 
 
37
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Apolonia
Akt chrztu
Bartosiewicz Apolonia

 
 
38
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Michał
Akt chrztu
Bartosiewicz Michał

 
 
39
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Stanisław
Akt chrztu
Bartosiewicz Stanisław

 
 
40
Akt chrztu<br>Bartosiewicz Wiktor
Akt chrztu
Bartosiewicz Wiktor

 
 
41
Akt chrztu<br>Bartoszko Anna
Akt chrztu
Bartoszko Anna

 
 
42
Akt chrztu<br>Bartoszko Antoni
Akt chrztu
Bartoszko Antoni

 
 
43
Akt chrztu<br>Bartoszko Jadwiga
Akt chrztu
Bartoszko Jadwiga

 
 
44
Akt chrztu<br>Bartoszko Stanisława
Akt chrztu
Bartoszko Stanisława

 
 
45
Akt chrztu<br>Batur Bolesław
Akt chrztu
Batur Bolesław

 
 
46
Akt chrztu<br>Baturo Aniela
Akt chrztu
Baturo Aniela

 
 
47
Akt chrztu<br>Baturo Józef i Kazimiera, bliźnięta
Akt chrztu
Baturo Józef i Kazimiera, bliźnięta

 
 
48
Akt chrztu<br>Baturo Kazimiera i Józef, bliźnieta
Akt chrztu
Baturo Kazimiera i Józef, bliźnieta

 
 
49
Akt chrztu<br>Baturo Stanisława
Akt chrztu
Baturo Stanisława

 
 
50
Akt chrztu<br>Bojanowski Józef
Akt chrztu
Bojanowski Józef

 
 

    1 2 3 4 5 ... 27» Dalej»