Dokumenty


Istniejące drzewo:  

Wyniki 1 do 50 z 3,132     » Tylko miniatury

    1 2 3 4 5 ... 63» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1

W czasie zaborów, Polacy zatrudnieni w Magistracie Miasta Płocka, zobowiązani byli do złożenia przed Prezydentem Miasta Płocka, przysięgi na wierność Carowi.

Tekst przysięgi
Ja niżej wymieniony: przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu na Świętą jego Ewangelię, że chcę i powinienem Jego Cesarskiej Mości, mojemu prawdziwemu i przyrodzonemu Najmiłościwszemu Wielkiemu Panu Cesarzowi Alexandrowi Mikołajewiczowi, Samowładcy Wszech Rossyi, Królowi Polskiemu i Jego Cesarskiej Mości Następcy Tronu Wszech- rossyjskiego, Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewiczowi i Wielkiemu Księciu Mikołajowi Alexandrowiczowi, wiernie i nieobłudnie służyć i we wszystkim być posłusznym nie szczędząc życia mego do ostatniej kropli krwi, i wszystkie do Wysokiego Jego Cesarskiej Mości Samowładztwa, potęgi i władzy należące prawa i prerogatywy, postanowione i w przyszłości postanowią się mające najmilejszego pojęcia mocy i możności przestrzegać i bronić, a nadto wszelką miarą starać się popierać wszystko co tylko Jego Cesarskiej Mości wiernej służby i dobra państwa we wszelkich wypadkach dotyczyć może; o uszczerbku zaś dobra Jego Cesarskiej Mości, szkodzie i stracie, skoro się o tem dowiemy, nie tylko wcześnie oznajmiać, lecz oraz wszelkiemi środkami odwracać i niedopuszczać starać się, i każdą powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, a poruczony i włożony na mnie urząd, tak według niniejszej (ogólnej jako i szczególnej) przepisanej i od czasu do czasu w Jego Cesarskiej Miłości Imieniu przez przełożonych nademną zwierzchników, postanawianych instrukcyi, regulaminów i ukazów, należycie podług mniemania mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni i nienawiści, przeciw obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować , a tak się zachowywać i postępować, jak wiernemu Jego Cesarskiej Mości poddanemu przystoi i należy; a jako ja przed Bogiem i strasznym Jego Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, tak mi Panie Boże na duszy i na ciele dopomóż.
Na dokończenie tej mojej przysięgi, całuję słowa i krzyż zbawiciela mego. Amen.
 
 
2
1795 rok.<br>Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich
1795 rok.
Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich

 
 
3
<a href='http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/309'><font color='blue'>Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich</font></a>
Płonczynko (Płonczynek) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 
 
4
<a href='http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/759'><font color='blue'>Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
Kolonia Kryska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom IV
 
 
5
<a href='http://l24.lt/pl/religia/item/12115-historie-znad-brzegow-wilii'><font color='blue'> Dworzyszcze koło Werk</font></a>  na starych mapach
Dworzyszcze koło Werk na starych mapach
 
 
6
<a href='http://mazowsze.hist.pl/40/fack_you_admin/838/2002/1292/2_191/31397/'><font color='blue'>Z żałobnej karty</font></a>
Z żałobnej karty
 
 
7
<a href='http://www.wazynska.com/photos/atlas_jablonowskiego_1773_r.pdf'>Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku</a>
Atlas Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1773 roku

Atlas powstał z inicjatywy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, który poniósł także wydatki związane z jego opracowaniem. Dzieło uważane jest za pierwszy atlas ziem polskich.

Autor: Rizzi-Zannoni Giovanni Antonio (1736-1814); Jabłonowski Józef Aleksander(1711-1777.)Współtwórcy: Bourgoin Pierre. Ryt.; André Gaspard. Ryt.; Chalmandier Nicolas. Ryt.; Perrier J. Ryt.

Źródło:http://www.bibliotekacyfrowa.pl  

 
8
<a href='https://crispa.uw.edu.pl/object/files/11978/display/JPEG'><font color='blue'>Pożar w Szawłowie (str.2, szpalta 2)</font></a>
Pożar w Szawłowie (str.2, szpalta 2)
 
 
9
<a href='https://pl.wikipedia.org/wiki/Tymianki-Wachnie'><font color='blue'> Tymianki-Wachnie</font></a> na starych mapach
Tymianki-Wachnie na starych mapach

Skorowidz miejscowości, sporządzony według wyników urzędowego spisu ludności w 1921, wymieniał miejscowość jako niezamieszkałą i niezabudowaną, zaliczaną do gminy Boguty w powiecie ostrowskim województwa białostockiego. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej pod red. Tadeusza Bystrzyckiego podawał te same dane co do przynależności administracyjnej miejscowości, określając ją przy tym jako wieś i wskazując ponadto, że należała ona do parafii rzymskokatolickiej Boguty-Pianki 
 
10
<a href='https://polona.pl/item/kuryer-litewski-1829-nr-18-11-lutego-dod-2,NjgzOTUxNTc/0/#info:metadata'><font color='blue'> 'Kuryer Litewski nr 18<br>w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku.</font></a>' (druga szpalta ostatnia pozycja)<br>Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz
"Kuryer Litewski nr 18
w Wilnie w Poniedziałek dnia 11 Lutego v.s. 1829 Roku.
" (druga szpalta ostatnia pozycja)
Informacja o darowiźnie uczynionej na rzecz biednych przez Skarbek-Ważyńską Franciszkę z d. Laskowicz
Grodno dnia 1 lutego
Zaproszone przez Towarzystwo Dobroczynności Grodzieńskie Szanowne damy, do zbierania w czasie Wielkiego Postu w roku przeszłym 1828, miłosiernych składek, na rzecz ubogich, pod opieką tegoż Towarzystwa utrzymujących się, po dopełnieniu przyjętego przez siebie obowiązku, wniosły pieniężne ofiary w porządku następującym w xięgę przychodu zapisane:
- (...)
- Franciszka z Laskowiczów Ważyńska czer. zł. 3, rubli sr. 180, kop. 35, rubli rss. 220 
 
11
<a href='https://www.encyklopediateatru.pl/osoby/16473/wlodzimierz-smieszko'><font color='blue'>Włodzimierz Śmieszko - Encyklopedia Teatru Polskiego</font></a>
Włodzimierz Śmieszko - Encyklopedia Teatru Polskiego
 
 
12
Adelsberg-Jankowska Aleksandra - podpis
Adelsberg-Jankowska Aleksandra - podpis
 
 
13
Adnotacja
Adnotacja
Pytel Kierska Jadwiga Helena 
 
14
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Amelii Warzyńskiej vel Ważyńskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Amelii Warzyńskiej vel Ważyńskiej
 
 
15
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
 
 
16
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Czesławy Popielarskiej
 
 
17
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Franciszka Ważynskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Franciszka Ważynskiego
 
 
18
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Genowefy Bączek
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Genowefy Bączek
 
 
19
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Kirpszy
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Kirpszy
 
 
20
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Popielarskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Jana Popielarskiego
 
 
21
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Kazimiery Sawickiej
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Kazimiery Sawickiej
 
 
22
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Popielarskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Popielarskiego
 
 
23
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Warzyńskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wacława Warzyńskiego
 
 
24
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Ważyńskiego Mirosława Edmunda
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Ważyńskiego Mirosława Edmunda
 
 
25
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wiktora Bolesława Urbanowskiego
Adnotacja na marginesie aktu chrztu Wiktora Bolesława Urbanowskiego
 
 
26
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Sadowskiego Czesława:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Sadowskiego Czesława:
Czesław Sadowski, kawaler, lat 18 syn Franciszka i Józefy z Matysiaków zawarł związek małżeński w kościele Dzierzgowskim dnia 20 Października 1918 roku z Stanisławą Popielarską, panną, - co tu zapisano na skutek zawiadomienia Proboszcza par. Dzierzgowo za N=39.
W adnotacji zaistniał błąd. Czesław Sadowski poślubił Popielarską Czesławę, a nie jak zapisano - Stanisławę 
 
27
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Sadowskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Sadowskiego:
Wacław Sadowski, kawaler, syn Franciszka i Józefy z Matysiaków zawarł związek małżeński w kościele Dzierzgowskim d. 21 Września 1918 r. z Henryką Łazicką panną, - co tu zapisano na skutek zawiadomienia Proboszcza par. Dzierzgowo za N=34.-
P.o Pisarza Hipotecznego pow. Przasnyskiego, A. Raliniewicz Notariusz 
 
28
Adnotacja o zgonie Licińskiej z domu Ważyńskiej Marianny
Adnotacja o zgonie Licińskiej z domu Ważyńskiej Marianny
 
 
29
Adnotacja przy akcie urodzenia Bronisława Pradziadowicza
Adnotacja przy akcie urodzenia Bronisława Pradziadowicza

Dnia 21. II. 1933 r.w kościele rzeszańskim został pobłogosławiony związek małżeński Bronisława Pradziadowicza ze Stanisławą Hermanowicz.
Podpis księdza nieczytelny 
 
30
Adnotacja przy akcie urodzenia Czernis Kazimiery
Adnotacja przy akcie urodzenia Czernis Kazimiery

Dnia 25 lutego 1930 r. w Kościele Kalwaryjskim został pobłogosławiony związek małżeński Kazimiery Czernisówny z Kazimierzem Skrzędwiejewskim
Podpis księdza nieczytelny
proboszcz 
 
31
Adnotacja przy akcie urodzenia Józefa Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Józefa Czernisa

Dnia 3. III. 1930 r. w kościele Niemenczyńskim został pobłogosławiony związek małżeński Józefa Czernisa z Weroniką Wojkszówną
Podpis księdza nieczytelny
proboszcz 
 
32
Adnotacja przy akcie urodzenia Juliana Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Juliana Czernisa

Poślubił Marję Piatkowską dn. 17 V 1927 r. w Kościele Kalwaryjskim 
 
33
Adnotacja przy akcie urodzenia Rozalii Czernis
Adnotacja przy akcie urodzenia Rozalii Czernis

Dnia 19 września 1926 r. w Kościele Kalwaryjskim został pobłogosławiony związek małżeński Rozalii Czernis z Franciszkiem Giedrojciem
proboszcz 
 
34
Adnotacja przy akcie urodzenia Wacława Czernisa
Adnotacja przy akcie urodzenia Wacława Czernisa

Poślubił Marję Wasilewską dnia 6.II.1916 roku w Kościele św. Rafała w Wilnie. 
 
35
Aklt ślubu<br>Maderski Walenty i Wiktoria Ważyńska
Aklt ślubu
Maderski Walenty i Wiktoria Ważyńska

 
 
36
Akr chrztu<br>Wirzbicki Edwardy
Akr chrztu
Wirzbicki Edwardy

 
 
37
Akr ślubu<br>Ważyński Justynian Jan i Karolina Elżbieta Haertel
Akr ślubu
Ważyński Justynian Jan i Karolina Elżbieta Haertel

 
 
38
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierska Jadwiga Helena 
 
39
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierski Henryk 
 
40
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierski Marian 
 
41
Akt chrztu
Akt chrztu
Kierska Stanisława 
 
42
Akt chrztu
Akt chrztu
Konarzewska Stefania Anna 
 
43
Akt chrztu (oryginał)<br>Ważyńska Zofia
Akt chrztu (oryginał)
Ważyńska Zofia

Na marginesie aktu adnotacja:
Do aktu N 192 dodaje się omówienie:
Ta Zofia Ważyńska zawarła małżeństwo z Józefem Kabas w Warszawie parafii Wszystkich Świetych d. 11/IV-1931 r.
Płock d. 29-IX-1937 r. proboszcz X. Mościcki 
 
44
Akt chrztu - kopia<br>Skarbek-Ważyński Antoni Kajetan Józef
Akt chrztu - kopia
Skarbek-Ważyński Antoni Kajetan Józef

 
 
45
Akt chrztu - odpis sporządzony dnia 20 października 1826 r.<br>Skwarski Paweł
Akt chrztu - odpis sporządzony dnia 20 października 1826 r.
Skwarski Paweł

 
 
46
Akt chrztu - odpis<br>Gawlińska Małgorzata
Akt chrztu - odpis
Gawlińska Małgorzata

 
 
47
Akt chrztu - oryginał<br>Skarbek-Ważynski Antoni Kajetan Józef
Akt chrztu - oryginał
Skarbek-Ważynski Antoni Kajetan Józef

 
 
48
Akt chrztu Włoczewski Tomasz Aquino Lucjan
Akt chrztu Włoczewski Tomasz Aquino Lucjan
 
 
49
Akt chrztu z olejów<br>Turska Teofila Marianna
Akt chrztu z olejów
Turska Teofila Marianna

 
 
50
Akt chrztu z olejów<br>Turski Wincenty Ignacy
Akt chrztu z olejów
Turski Wincenty Ignacy

 
 

    1 2 3 4 5 ... 63» Dalej»