Co nowego (ostatnie 7 dni)


Istniejące drzewo:  

Zdjęcia

 Miniatura   Opis   Link do   Ostatnia modyfikacja 
Źródło zdjęcia :<a href='https://www.auschwitz.org/muzeum/archiwum/'><font color='blue'> Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. </font></a>
Źródło zdjęcia : Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Ważyński Zygmunt - Więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Auschwitz, skąd został przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Gross-Rosen 
  5 paź. 2022

Dokumenty

 Miniatura   Opis   Link do   Ostatnia modyfikacja 
Akt ślubu<br> Pomianowski Antoni i Marianna Józefa Warzyńska
Akt ślubu
Pomianowski Antoni i Marianna Józefa Warzyńska


No 12 Szulbory
Działo się w Blichowie drugiego /czternastego Września Tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku o dziewiątej godzinie rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Ludwika Przedpełskiego trzydzieści lat i Szymona Ambroziaka, trzydzieści pięć lat od urodzenia, obu rolników, pracowników najemnych w Szulborach mieszkających, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Antonim Pomianowskim, czterdzieści dziewięć lat od urodzenia, wdowcem po Klementynie urodzonej Sochockiej, zmarłej dziesiątego/ dwudziestego drugiego Maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku, synem zmarłych Leona i Franciszki małżonków Pomianowskich, mieszkającym w Korytowie, i Marianną Józefą Warzyńską panną, trzydzieści trzy lata od urodzenia, urodzoną w Przedpełcach Włostach, a mieszkającą w Szulborach, córką zmarłego Romana i pozostającej w żywych Korduli z Przedpełskich małżonków Ważyńskich Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w parafialnych kościołach Blichowskim i Skołatowskim, na dniach, a mianowicie: dziewiątym/ dwudziestym pierwszym/ Sierpnia, szesnastym/ dwudziestym ósmym/ Sierpnia i dwudziestym trzecim Sierpnia/ czwartym/ Września bieżącego roku. Nowopoślubieni oświadczają, że żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Ślubu udzielił ksiądz Feliks Dmochowski, Administrator Parafii Blichowskiej. Akt niniejszy nowozaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytano, nami tylko podpisano.
Administrator Parafii Blichowskiej Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ks. F. Dmochowski
 
  5 paź. 2022
Akt chrztu<br>Kołodziejski Karol
Akt chrztu
Kołodziejski Karol

 
  5 paź. 2022
Akt ślubu<br>Kołodziejski Aleksander Walenty i Władysława Petronela Ważyńska
Akt ślubu
Kołodziejski Aleksander Walenty i Władysława Petronela Ważyńska

 
  5 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyńska Marianna Elżbieta
Akt zgonu
Ważyńska Marianna Elżbieta

 
  5 paź. 2022
Akt zgonu<br>Warzyńska Stanisława
Akt zgonu
Warzyńska Stanisława

 
  5 paź. 2022
Warzyński vel Ważyński Kazimierz Józef - podpis
Warzyński vel Ważyński Kazimierz Józef - podpis
 
  5 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyńska Marianna Cecylia
Akt zgonu
Ważyńska Marianna Cecylia

 
  5 paź. 2022
Akt chrztu<br>Ważyńska Marianna Cecylia
Akt chrztu
Ważyńska Marianna Cecylia

 
  5 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyński Julian (Telesfor Julian)
Akt zgonu
Ważyński Julian (Telesfor Julian)

 
  5 paź. 2022
Akt chrztu<br>Ważyński Telesfor Julian
Akt chrztu
Ważyński Telesfor Julian

 
  5 paź. 2022
Akt chrztu<br>Ważyńska Romana Zuzanna
Akt chrztu
Ważyńska Romana Zuzanna

 
  5 paź. 2022
Akt chrztu<br>Ważyńska Marianna Leonarda
Akt chrztu
Ważyńska Marianna Leonarda

 
  5 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyński Andrzej
Akt zgonu
Ważyński Andrzej

 
  5 paź. 2022
akt chrztu<br>Ważyński Andrzej
akt chrztu
Ważyński Andrzej

 
  5 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyński Józef
Akt zgonu
Ważyński Józef

 
  5 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyńska Katarzyna
Akt zgonu
Ważyńska Katarzyna

 
  5 paź. 2022
Akt ślubu<br>Ważyński Józef i Katarzyna Kowalska
Akt ślubu
Ważyński Józef i Katarzyna Kowalska

 
  5 paź. 2022
Akt chrztu<br>Ważyński Jan
Akt chrztu
Ważyński Jan

 
  4 paź. 2022
Akt ślubu<br>Ważyński Jan i Wanda Lipa
Akt ślubu
Ważyński Jan i Wanda Lipa

 
  4 paź. 2022
Jan Ważyński - informacja na marginesie aktu ślubu Jana Ważyńskiego z Wandą Lipa
Jan Ważyński - informacja na marginesie aktu ślubu Jana Ważyńskiego z Wandą Lipa
 
  4 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyńska Eugenia
Akt zgonu
Ważyńska Eugenia

 
  4 paź. 2022
Akt chrztu<br>Ważyńska Eugenia
Akt chrztu
Ważyńska Eugenia

 
  4 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyński Piotr
Akt zgonu
Ważyński Piotr

 
  4 paź. 2022
Akt chrztu<br>Ważyński Piotr
Akt chrztu
Ważyński Piotr

 
  4 paź. 2022
Akt ślubu<br>Ważyński Julian i Eleonora Jagiełło
Akt ślubu
Ważyński Julian i Eleonora Jagiełło

 
  4 paź. 2022
Ważyński Julian - podpis cyrylicą
Ważyński Julian - podpis cyrylicą
 
  4 paź. 2022
Ważyński Julian - podpis
Ważyński Julian - podpis
 
  4 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ślepowrońska Marianna
Akt zgonu
Ślepowrońska Marianna

 
  3 paź. 2022
Akt ślubu<br>Ślepowroński Walenty i Marianna Turowska z domu Charzyńska
Akt ślubu
Ślepowroński Walenty i Marianna Turowska z domu Charzyńska

 
  3 paź. 2022
Akt zgonu<br>Nowicka Wiktoria
Akt zgonu
Nowicka Wiktoria

 
  2 paź. 2022
Akt ślubu<br>Ważyński Jan Konstanty i Franciszka Gałecka
Akt ślubu
Ważyński Jan Konstanty i Franciszka Gałecka

 
  2 paź. 2022
Akt ślubu<br>Ważyński Józef i Franciszka Józefa Strubińska
Akt ślubu
Ważyński Józef i Franciszka Józefa Strubińska

 
  2 paź. 2022
Akt chrztu<br>Ważyński Józef
Akt chrztu
Ważyński Józef

 
  2 paź. 2022
Akt chrztu<br>Ważyński Henryk Marian
Akt chrztu
Ważyński Henryk Marian

 
  2 paź. 2022
Akt chrztu<br>Ważyńska Helena Lucyna
Akt chrztu
Ważyńska Helena Lucyna

 
  2 paź. 2022
Akt ślubu<br>Ważyński Józef i Władysława Makowska
Akt ślubu
Ważyński Józef i Władysława Makowska

No 4. Praga. Działo się w Blichowie Dnia dwudziestego drugiego Stycznia/trzeciego Lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Adama Ślepowrońskiego, dziedzica cząstkowego mieszkającego w Pradze, mającego trzydzieści pięć lat i Franciszka Dubka kościelnego służącego mieszkającego w Blichowie mającego dwadzieścia sześć lat , zawarto tego dnia religijny związek między Józefem Ważyńskim, kawalerem, dwadzieścia pięć lat od urodzenia, dziedzicem częściowym urodzonym i mieszkającym w Pradze, synem zmarłego Jana i pozostającej w żywych Ludwiki z Paprockich małżonków Ważyńskich i Władysławą Makowską, panną mającą osiemnaście lat , urodzoną i mieszkająca przy rodzicach w Pradze, córką Józefa i Maryanny z Ziołkowskich małżonków Makowskich, dziedziców cząstkowych. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane Blichowskim Kościele w piątym, siedemnastym: dwunastym, dwudziestym czwartym i dziewiętnastym/ trzydziestym pierwszym Stycznia bieżącego roku - Pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego nowopoślubionej udzielił osobiście ojciec. Nowo poślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej żadnej między sobą nie zawarli. Religijny obrzęd ślubu dokonany został Księdzem Stanisławem Śmiarowskim. Akt ten nowo poślubionym i świadkom przeczytano nami i nowo poślubionym podpisano a pozostali a obecni pisać nie umieją-
Ks. Stanisław Śmiarowski Administrator Blichowskiej Parafii utrzymujący Akta Stanu Cywilnego- podpis nieczytelny
Józef Ważyński
 
  2 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyński Antoni
Akt zgonu
Ważyński Antoni


Pisownia jak w oryginale.
No 55 Praga. Działo się we wsi Blichowie dnia dwunastego Grudnia Tysiąc Osmset Sześćdziesiątego drugiego Roku ogodzinie dziesiątej przedpołudniem. Stawili się Jan Wazynski Gospodarz lat trzydzieści i Wojciech Symborski wyrobnik lat trzydzieści liczący, obydwaj w Pradze zamieszkali i oświadczyli iż dnia dziesiątego Grudnia Roku bieżącego o godzinie piątej rano umarł Antoni Wazyński lat trzy liczący Syn Jana i Ludwiki z Paprockich małżonków Wazynskich Gospodarzy urodzony w Pradze i tamże dziś przy Swych Rodzicach zamieszkałych będący- Poprzekonaniu się naocznie o zejściu Antoniego Wazyńskiego Akt ten Stawaiącym przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż Stawaiący pisać nie umieią.- X Piotr Potulski Proboszcz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego- 
  1 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyńska Michalina
Akt zgonu
Ważyńska Michalina


Pisownia jak w oryginale.
Działo się to we wsi Blichowie dnia osmego Czerwca Tysiąc ośmset sześćdziesiątego Roku o godzinie osmej rano. Stawili się Jan Wazynski lat trzydzieści i Walenty Slepowroński lat trzydzieści trzy liczący, obydwaj Gospodarze w Pradze zamieszkali i oświadczyli iż dnia szostego Czerwca Roku biezącego ogodzinie dziewiątej wieczorem umarła Michalina Wazyńska lat dwa licząca Corka Jana i Ludwiki z Paprockich małzonków Wazyńskich Gospodarzy urodzona w Pradze i tamże dziś przy Swych Rodzicach zamieszkałych będąca. Poprzekonaniu się naocznie ozejściu Michaliny Wazynskiej Akt ten Stawaiącym przeczytany (x przeczytany) przez Nas tylko podpisany został, gdyż Stawaiący pisać nie umieią.
X Piotr Potulski Kommendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego-
X wykreslenie wyrazu
=przeczytany=Swiadczę
X Potulski 
  1 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyński Stanisław
Akt zgonu
Ważyński Stanisław


Pisownia jak w oryginale.
Działo się we wsi Blichowie dnia Szesnastego Czerwca Tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego Roku o godzinie dziewiątej rano.- Stawili się Walenty Ślepowronski lat trzydzieści ośm i Jgnacy Brudzyński lat trzydzieści dziewięć liczący obydwaj Gospodarze w Pradze zamieszkali i oświadczyli iż dnia Czternastego Czerwca Roku bieżącego ogodzinie jedynastej przed południem umarł Stanisław Ważyński lat Cztery liczący Syn Jana i Ludwiki z Paprockich małzonków Wazynskich Gospodarzy urodzony w Pradze i tamże dziśprzy Swych Rodzicach zamieszkały będący. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Stanisława Ważyńskiego Akt ten Stawającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został Stawający zaś pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego 
  1 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ziółkowska Marianna
Akt zgonu
Ziółkowska Marianna

 
  1 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyński Władysław Szczepan
Akt zgonu
Ważyński Władysław Szczepan

 
  1 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyński Bronisław
Akt zgonu
Ważyński Bronisław

 
  1 paź. 2022
Akt chrztu<br>Ważyński Bronisław
Akt chrztu
Ważyński Bronisław

 
  1 paź. 2022
Akt ślubu<br>Boczewski Antoni i Helena Rutkowska
Akt ślubu
Boczewski Antoni i Helena Rutkowska

 
  1 paź. 2022
Akt chrztu<br>Rutkowska Helena
Akt chrztu
Rutkowska Helena

 
  1 paź. 2022
Akt zgonu<br>Rutkowska Eleonora
Akt zgonu
Rutkowska Eleonora

 
  1 paź. 2022
Akt ślubu<br>Rutkowski Józef i Eleonora Ważyńska
Akt ślubu
Rutkowski Józef i Eleonora Ważyńska

 
  1 paź. 2022
Akt zgonu<br>Ważyński Jan
Akt zgonu
Ważyński Jan

 
  1 paź. 2022
Ważyński Jan<br>1865 r. Darowizna na utrzymanie blichowskiego kościoła - 28 groszy
Ważyński Jan
1865 r. Darowizna na utrzymanie blichowskiego kościoła - 28 groszy

 
  1 paź. 2022
Akt urodzenia<br>Ważyński Antoni
Akt urodzenia
Ważyński Antoni

 
  1 paź. 2022

Osoby

 ID   Nazwisko, imię   Data i miejsce urodzenia   Lokalizacja   Istniejące drzewo   Ostatnia modyfikacja 
I30565 
Kołodziejski bez imienia 
ur. 12 lip. 1897  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23717 
Kołodziejska Władysłwa Petronela z d. Ważyńska 
ur. 31 maj 1868  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I37353 
Kołodziejski Karol 
ur. 3 list. 1894  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23723 
Kołodziejski Aleksander Walenty 
ur. ok. 1867  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I35940 
Chabielska Walentyna Joanna 
ur. 14 luty 1892  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23721 
Olszewski Michał 
ur. ok. 1803   Warzyńscy 5 paź. 2022
I23719 
Chabielski Leopold 
ur. ok. 1833   Warzyńscy 5 paź. 2022
I23718 
Chabielski Stefan Józef 
ur. 3 wrz. 1863  Złoczew, sieradzki, łódzkie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I24049 
Życka Antonina Longina z d. Ważyńska 
ur. 25 maj 1867  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23707 
Ważyńska Romana Zuzanna 
ur. 9 sier. 1865  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23709 
Zaremba vel Zaręba Bolesław Jan 
ur. ok. 1867  Zambrów, zambrowski, podlaskie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23708 
Zaręba Julia Franciszka z d. Ważyńska 
ur. 3 czer. 1864  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I24041 
Ważyńska Władysława z d. Nerlo 
ur. ok. 1898  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I24040 
Ważyński Walerian 
ur. ok. 1895  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I24018 
Ważyńska Marianna Elżbieta 
ur. 19 list. 1892  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I24050 
Ważyński Tomasz 
ur. 19 gru. 1889  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I24019 
Ważyński Wincenty 
ur. 21 sty. 1896  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23739 
Ważyński Zygmunt 
ur. 28 mar. 1898  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I39035 
Ważyński Zygmunt Mikołaj 
ur. 12 lip. 1896  Suwałki, podlaskie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I24497 
Ważyński Mirosław Edmund 
ur. 13 czer. 1910  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I24017 
Warzyńska Stanisława 
ur. 29 kwie. 1891  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I24014 
Ważyńska Waleria z d. Balwińska / Barwińska 
ur. 28 list. 1862  Brzeziny, brzeziński, łódzkie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23706 
Ważyński Józef Klemens 
ur. 28 luty 1863  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23684 
Ważyńska Katarzyna z d. Kowalska 
ur. ok. 1806  Wilno, Polska (obecnie Litwa)  Warzyńscy 5 paź. 2022
I24048 
Ważyńska Marianna Cecylia 
ur. 19 sier. 1835  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I24047 
Ważyński Telesfor Julian 
ur. 5 sty. 1834  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23696 
Serwańska Marianna Leonarda z d. Ważyńska 
ur. 6 gru. 1858  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23687 
Ważyński vel Warzyński Andrzej 
ur. 8 gru. 1831  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23683 
Ważyński Józef 
ur. ok. 1806  Wasielów (Wasilków), białostocki, podlaskie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I23686 
Kowalska Marianna z d. N 
ur. data nieznana   Warzyńscy 5 paź. 2022
I23685 
Kowalski Stanisław 
ur. data nieznana   Warzyńscy 5 paź. 2022
I23682 
Ważyńska Marianna z d. Siemińska 
ur. data nieznana   Warzyńscy 5 paź. 2022
I23681 
Ważyński Kazimierz 
ur. data nieznana   Warzyńscy 5 paź. 2022
I38496 
Lipa Zofia 
ur. 14 maj 1894  Warszawa, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 5 paź. 2022
I31265 
Ważyńska Marcjanna Kazimiera Antonina 
ur. 4 sty. 1825  Ważyno Skóry (obecnie Warzyn-Skóry), sierpecki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 4 paź. 2022
I31267 
Ważyński Kazimierz Medart Antoni 
ur. 8 czer. 1819  Rembielin, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 4 paź. 2022
I31260 
Ważyński Antoni 
ur. data nieznana   Warzyńscy 4 paź. 2022
I32689 
Ważyński Jan 
ur. 16 kwie. 1908  Bolimów, skierniewicki, łódzkie, Polska  Warzyńscy 4 paź. 2022
I32700 
Ważyński Piotr 
ur. 26 list. 1904  Wrociszew, grójecki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 4 paź. 2022
I32693 
Ważyńska Eugenia 
ur. 1 sty. 1906  Konstancin-Jeziorna, piaseczyński, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 4 paź. 2022
I32686 
Ważyńska Eleonora z d. Jagiełło 
ur. 1 wrz. 1880  Warka, grójecki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 4 paź. 2022
I32683 
Ważyński Julian 
ur. 1881  Racibory Nowe, wysokomazowiecki, podlaskie, Polska  Warzyńscy 4 paź. 2022
I39101 
Charzyńska Eleonora z d. Murawska 
ur. data nieznana   Warzyńscy 3 paź. 2022
I39102 
Charzyński Paweł 
ur. data nieznana   Warzyńscy 3 paź. 2022
I3226 
Ślepowrońska Maryanna z d. Charzyńska 
ur. 26 paź. 1792  Gutkowo, żuromiński, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 paź. 2022
I39100 
Turowski Józef 
ur. 1783  Kozłowo, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 3 paź. 2022
I36325 
Staniszewska Aleksandra z d. Nowicka 
ur. 20 gru. 1859  Goszczyno Kotasy, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 paź. 2022
I36324 
Nowicka Józefa 
ur. 25 luty 1857  Goszczyno Kotasy, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 paź. 2022
I3133 
Nowicki Józef 
ur. 26 kwie. 1828  Dłużniewo Duże, płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 paź. 2022
I3081 
Nowicka Wiktoria z d. Ważyńska 
ur. 1 sty. 1835  Praga (Sochocino-Praga), płocki, mazowieckie, Polska  Warzyńscy 2 paź. 2022

Rodziny
                               
 ID   ID męża   Imię męża   ID żony   Nazwisko matki   Ślub   Istniejące drzewo   Ostatnia modyfikacja 
 F2042 
 I7200  Pomianowski Antoni  I7204  Pomianowska Marianna Józefa z d. Warzyńska  14 wrz. 1887  Warzyńscy 5 paź. 2022
 F6783 
 I23723  Kołodziejski Aleksander Walenty  I23717  Kołodziejska Władysłwa Petronela z d. Ważyńska  22 lip. 1894  Warzyńscy 5 paź. 2022
 F6780 
 I23718  Chabielski Stefan Józef  I23717  Kołodziejska Władysłwa Petronela z d. Ważyńska  12 luty 1888  Warzyńscy 5 paź. 2022
 F6917 
 I24040  Ważyński Walerian  I24041  Ważyńska Władysława z d. Nerlo  20 list. 1919  Warzyńscy 5 paź. 2022
 F6906 
 I23706  Ważyński Józef Klemens  I24014  Ważyńska Waleria z d. Balwińska / Barwińska  10 luty 1889  Warzyńscy 5 paź. 2022
 F6765 
 I23683  Ważyński Józef  I23684  Ważyńska Katarzyna z d. Kowalska  16 paź. 1831  Warzyńscy 5 paź. 2022
 F9583 
 I32689  Ważyński Jan  I32694  Ważyńska Wanda z d. Lipa  19 paź. 1935  Warzyńscy 4 paź. 2022
 F9579 
 I32683  Ważyński Julian  I32686  Ważyńska Eleonora z d. Jagiełło  7 sty. 1904  Warzyńscy 4 paź. 2022
 F11613 
 I39102  Charzyński Paweł  I39101  Charzyńska Eleonora z d. Murawska  data nieznana  Warzyńscy 3 paź. 2022
 F11612 
 I39100  Turowski Józef  I3226  Ślepowrońska Maryanna z d. Charzyńska  data nieznana  Warzyńscy 3 paź. 2022
 F1045 
 I3126  Ślepowroński Walenty  I3226  Ślepowrońska Maryanna z d. Charzyńska  24 czer. 1849  Warzyńscy 3 paź. 2022
 F11018 
 I4906  Ważyński Jan Konstanty  I37212  Ważyńska Franciszka z d. Gałecka  10 luty 1901  Warzyńscy 2 paź. 2022
 F1482 
 I4913  Warzyński Józef  I4936  Ważyńska Franciszka Józefa z d. Strubińska  17 lip. 1898  Warzyńscy 2 paź. 2022
 F11611 
 I39098  Strubiński Stefan  I39099  Strubińska Tekla z d. Przedpełska  data nieznana  Warzyńscy 2 paź. 2022
 F1477 
 I4913  Warzyński Józef  I4918  Ważyńska Władysława z d. Makowska  3 luty 1892  Warzyńscy 2 paź. 2022
 F10335 
 I35289  Karwowski Andrzej  I3137  Karwowska Ewa z d. Trębińska  16 lip. 1884  Warzyńscy 1 paź. 2022
 F1022 
 I3136  Trębiński Tomasz  I3082  Trębińska Urszula z d. Ważyńska  12 luty 1862  Warzyńscy 1 paź. 2022
 F2787 
 I9745  Przedpełski Adam  I3130  Przedpełska Ewa z d. Ślepowrońska  27 sty. 1886  Warzyńscy 1 paź. 2022
 F1018 
 I3126  Ślepowroński Walenty  I3081  Nowicka Wiktoria z d. Ważyńska  22 paź. 1854  Warzyńscy 1 paź. 2022
 F1479 
 I4921  Ziółkowski Władysław  I4909  Ziółkowska Maryanna z d. Ważyńska  8 luty 1893  Warzyńscy 1 paź. 2022
 F7967 
 I26957  Rutkowski Wacław  I26959  Rutkowska Feliksa z d. Sokolnicka  10 list. 1910  Warzyńscy 1 paź. 2022
 F5447 
 I19111  Boczewski Antoni  I18741  Boczewska Helena z d. Rutkowska  22 mar. 1910  Warzyńscy 1 paź. 2022
 F5344 
 I6422  Rutkowski Józef  I4903  Rutkowska Eleonora z d. Ważyńska  20 luty 1882  Warzyńscy 1 paź. 2022
 F1474 
 I3096  Ważyński Jan  I4902  Kawecka Ludwika Faustyna z d. Paprocka  6 luty 1853  Warzyńscy 1 paź. 2022
 F11138 
 I37590  Śmieszko Włodzimierz Szymon  I23738  Śmieszko Ludwika Maria z d. Ważyńska  4 lip. 1925  Warzyńscy 30 wrz. 2022
 F11074 
 I23748  Ważyński Wacław Michał  I37414  Ważyńska Sabina z d. Wieluńska  29 sty. 1933  Warzyńscy 30 wrz. 2022
 F11610 
 I39097  N N  I37414  Ważyńska Sabina z d. Wieluńska  2 paź. 1948  Warzyńscy 30 wrz. 2022
 F11609 
 I39095  Wieluński Wacław  I39096  Wieluńska Wacława z d. Gref  data nieznana  Warzyńscy 30 wrz. 2022
 F10186 
 I23748  Ważyński Wacław Michał  I34803  Ważyńska Lucyna z d. Osińska  26 kwie. 1914  Warzyńscy 30 wrz. 2022
 F11170 
 I37675  Jakubowski Tadeusz Roman  I37674  Jakubowska Elżbieta Alicja z d. Mozalf  29 czer. 1935  Warzyńscy 30 wrz. 2022
 F6900 
 I24001  Mozalff Juliusz vel Julian  I24000  Mozalff Elżbieta Marianna z d. Warzyńska / Ważyńska  7 mar. 1908  Warzyńscy 30 wrz. 2022