Co nowego (ostatnie 15 dni)Dokumenty

 Miniatura   Opis   Link do   Ostatnia modyfikacja 
Zygmuntowicz Walenty - podpis
Zygmuntowicz Walenty - podpis
 
  17 kwie. 2021
Zielaski na starych mapach
Zielaski na starych mapach
 
  17 kwie. 2021
Marianna Werner - podpis
Marianna Werner - podpis
 
  17 kwie. 2021
Ważyński Łukasz Jan - podpis
Ważyński Łukasz Jan - podpis
 
  17 kwie. 2021
Stanisławska Zuzanna - podpis
Stanisławska Zuzanna - podpis
 
  17 kwie. 2021
Mierzeński Konstanty - podpis
Mierzeński Konstanty - podpis
 
  17 kwie. 2021
Mierzeński vel Mierzyński Xawery - podpis
Mierzeński vel Mierzyński Xawery - podpis
 
  17 kwie. 2021
Śliwiński Roman - podpis
Śliwiński Roman - podpis
 
  17 kwie. 2021
Skuze (Konarzewo-Skórze) i Sławki (Konarzewo-Sławki) na starych mapach
Skuze (Konarzewo-Skórze) i Sławki (Konarzewo-Sławki) na starych mapach
 
  17 kwie. 2021
Akt ślubu<br>Pietryk Edward i Helena Krawczuk
Akt ślubu
Pietryk Edward i Helena Krawczuk

 
  17 kwie. 2021
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
  17 kwie. 2021
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Popielarskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wacława Popielarskiego:
Wacław Popielarski poślubił w Dzierzgowie 12 sierpnia 1933 r. Kunegundę-Kazimierę Ciesielską. Zaw. Prob. par. Dzierzgowo 10 Maja 1934 r. N-66 
  17 kwie. 2021
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wincentego Popielarskiego:
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Wincentego Popielarskiego:
Wincenty Popielarski zawarł związek małżeński w Dzierzgowie dnia 28/V.1928 r. z Janiną Bruzdzińską/ Zawiadomienie Proboszcza parafi Dzierzgowo z dnia 28 lipca 1928 r. za N;51 
  17 kwie. 2021
Akt chrztu<br>Popielarski Aleksander
Akt chrztu
Popielarski Aleksander

 
  17 kwie. 2021
Akt zgonu<br>Marianna Małgorzata Franciszka Mioduska z domu Trzcińska
Akt zgonu
Marianna Małgorzata Franciszka Mioduska z domu Trzcińska

 
  17 kwie. 2021
Na marginesie aktu urodzenia adnotacja o zgonie Czesławy Sadowskiej z domu Popielarskiej
Na marginesie aktu urodzenia adnotacja o zgonie Czesławy Sadowskiej z domu Popielarskiej
Wymieniona w akcie Sadowska Czesława zd. Popielarska zmarła dn. 11.01.1990 r. Myślice.
Akt sporządzono w USC Stary Dzieżgoń za Nr 2/90
Dzierzgowo 1990-01-25 
  17 kwie. 2021
Na marginesie aktu urodzenia adnotacja o zgonie Jana Popielarskiego
Na marginesie aktu urodzenia adnotacja o zgonie Jana Popielarskiego
Wymieniony w akcie zmarł 17 X 1972
Dzierzgowo nr aktu 52/72 USC Dzierzgowo 
  17 kwie. 2021
Garlino Nowe na mapach 'fajnewczasy.pl
https://www.fajnewczasy.pl/mapa/garlino
Garlino Nowe na mapach "fajnewczasy.pl https://www.fajnewczasy.pl/mapa/garlino
 
  17 kwie. 2021
Na marginesie aktu urodzenia adnotacja o zgonie Czesławy Popielarskiej
Na marginesie aktu urodzenia adnotacja o zgonie Czesławy Popielarskiej
Popielarska Czesława zmarła w dniu 10.03.1988 w Mławie.
Akt zgonu nr 87/1988 USC Mława.
Grudusk, 1988-03-28 
  17 kwie. 2021
Na marginesie aktu urodzenia adnotacja o zgonie Stanisława Popielarskiego
Na marginesie aktu urodzenia adnotacja o zgonie Stanisława Popielarskiego
Popielarski Stanisław zmarł dnia 22 lipca 1990 roku w Mławie.
Akt zgonu Nr 253/90 USC Mława.
Grudusk, 1990-07-31 
  16 kwie. 2021
Bardony Brzozowe na starych mapach
Bardony Brzozowe na starych mapach
 
  15 kwie. 2021
Akt chrztu<br>Jurkiewicz Michalina
Akt chrztu
Jurkiewicz Michalina

 
  15 kwie. 2021
Akt ślubu<br>Kaczorowski Paweł i Jadwiga Mioduska
Akt ślubu
Kaczorowski Paweł i Jadwiga Mioduska


73.
Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego pierwszego Sierpnia (trzeciego Października) tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie siódmej trzydzieści wieczorem. Oświadczamy, ze w przytomności świadków: Walentego Brzezińskiego czterdzieści jeden lat liczącego i Pawła Karkowskiego liczącego lat dwadzieścia dziewięć parafialnych ministrantów zamieszkałych w Płocku, zawarto wczorajszego dnia religijny związek małżeński między Pawłem Kaczorowskim kawalerem, urlopowanym żołnierzem zamieszkałym w Płocku, 26 lat liczącym, urodzonym w mieście Gostynin, synem zmarłego Michała i znajdującej się wśród żywych żony jego Marianny urodzonej Grabskiej w Gostyninie zamieszkałej z Jadwigą Mioduską panną służącą, zamieszkałą za paszportem w Płocku, trzydzieści lat liczącą, urodzoną we wsi Rojewie Rypińskiego Powiatu, córką Wojciecha tamże zamieszkałego i zmarłej żony jego Marianny urodzonej Trzcińskiej. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w tutejszym parafialnym kościele dwudziestego czwartego sierpnia (trzeciego września), trzydziestego pierwszego sierpnia (dwunastego września) i siódmego (dziewiętnastego) września tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy małżeńskiej między nimi nie było. Religijny obrządek małżeński dokonany został księdzem Janem Kozickim (…). Akt ten przeczytany nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym nami tylko podpisany.
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Sza(...) 
  11 kwie. 2021
Akt ślubu<br>Ważyński Jan i Tekla Mierzyńska
Akt ślubu
Ważyński Jan i Tekla Mierzyńska


Pisownia jak w oryginale.
Białoskory: akt Małżeństwa
Nr 11.
Roku tysiącznego ośmsetnego dziewiatego, dnia dwudziestego osmego miesiąca września: Przed Nami Proboszczem Antonim Jozofowiczem Parafij GoleszyńskieySprawuiącym Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Goleszyńskiey Powiatu Mławskiego w Departamencie Płockim Stawili się Wielmożny Jegomosć Pan Jan Ważyński lat trzydzieści y cztery maiący podług złożoney przed Nami Metryki wyięty z Ksiąg Kościoła Parafialnego Blichowskiego z Wielmożną Jmosci Panną Teklą Mierzyńską lat dwadziescia y siedm maiącą iak okazuie metryka z Kościoła Goleszyńskiego wyieta przy Rodzicach Swych bawiąca się w Assystencyi Oyca Swego Wielmożnego Jegomosci Pana Konstantego Mierzyńskiego osiadłego na wsi Białoskorach y matki Wielmożney Agnieszki z Czachowskich Strony stawaiące żądaią abyśmy do ułożonego między niemi obchodu Małżeństwa przystąpili, którego zapowiedź Uczyniona była dnia dwudziestego czwartego września, od drugiey zaś zapowiedzi uwolnienie zaszło przez Nayiasnieyszy Trybunał pod dniem dwudziestym trzeciem, roku bieżącego: gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni niezostaliśmy, przychylaiąc się zatym do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wyżey wspomionych papierów, y działu 6go w Tytule Kodexu Napoleona o Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka y przyszły Małzonki, czyli chcą się połączyć związkiem małżeńskim? Na-co gdy każde znich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich iest wola Ogłaszamy w Jmię Prawa iz Jan Ważyński y Tekla Mierzyńska są połączeni węzłem Małzeństwa; czego spisalismy Akt w przytomnosci Wielmożnego Jana Makomaskiego liczącego Sobie lat czterdziesci y siedm w Chudzynku zamięszkałego w Parafij Łęskiey y Gminy teyże, w Powiecie Mławskim w Departamencie Płockim, takoż y Urodzonego Ludwika Rożnowskiego Regenta w Goleszynie zamięszkałego lat 4, także Felicyana Miszewskiego lat 35 i Franciszka Rokosowskiego lat 32 w Golesinie zamieszkałych, który to Akt po przeczytaniu stawaiącym został przez Nas Urzędnika iako y Swiadkow podpisany.
Xiadz Antoni de Jozofowicz Proboszcz Parafii Golesińskiej, sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego mpp.
Podpisy: Jan Makomski Swiadek Ludwik Rożnowski mpp. Felicyan Miszewski mpp. Franciszek Rokosowski mpp. Ludwik Rożnowski jako Swiadek 
  8 kwie. 2021
1795 rok.<br>Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich
1795 rok.
Ksiądz Kazimierz Ważyński chrzci imieniem Marianna córkę Kazimierza i Reginy z Laskowskich małżonków Damięckich

 
  7 kwie. 2021

Osoby

 ID   Nazwisko, imię   Data i miejsce urodzenia   Lokalizacja   Ostatnia modyfikacja 
I36880 
Popielarska Janina 
ur. 1912  Dzierzgówka (Dzierzgówek), mławski, mazowieckie, Polska  18 kwie. 2021
I36896 
Sadowska Józefa z d. Matusiak 
ur. data nieznana   18 kwie. 2021
I36895 
Sadowski Franciszek 
ur. data nieznana   18 kwie. 2021
I36891 
Sadowski Czesław 
ur. data nieznana   18 kwie. 2021
I36894 
Olszewska Eleonora z d. Płucienniczak 
ur. data nieznana   18 kwie. 2021
I36893 
Olszewski Antoni 
ur. data nieznana   18 kwie. 2021
I36892 
Olszewski Antoni 
ur. data nieznana   18 kwie. 2021
I36879 
Olszewska Kazimiera z d. Popielarska 
ur. 5 luty 1910  Dzierzgówka (Dzierzgówek), mławski, mazowieckie, Polska  18 kwie. 2021
I36874 
Popielarska Stanisława 
ur. 19 lip. 1899  Dzierzgówka (Dzierzgówek), mławski, mazowieckie, Polska  18 kwie. 2021
I36873 
Sadowska Czesława z d. Popielarska 
ur. 31 paź. 1896  Dzierzgówka (Dzierzgówek), mławski, mazowieckie, Polska  18 kwie. 2021
I36878 
Popielarski Władysław 
ur. 28 sier. 1908  Dzierzgówka (Dzierzgówek), mławski, mazowieckie, Polska  18 kwie. 2021
I36719 
Zygmuntowicz Walenty 
ur. data nieznana   17 kwie. 2021
I36731 
Śliwińska Marianna z d. Werner 
ur. 25 mar. 1872  Warszawa, mazowieckie, Polska  17 kwie. 2021
I111 
Ważyński Łukasz Jan 
ur. 30 wrz. 1781  Badurki, płocki, mazowieckie, Polska  17 kwie. 2021
I36718 
Kierblewska Zuzanna Julianna z d. Stanisławska 
ur. 7 sier. 1849  Turek, miński, mazowieckie, Polska  17 kwie. 2021
I35666 
Mierzeński Konstanty 
ur. pomiędzy 1739 - 1755   17 kwie. 2021
I35825 
Mierzeński vel Mierzyński Xawery (Ksawery) 
ur. 3 gru. 1785  Borkowo Szlacheckie (Borkowo Wielkie), sierpecki, mazowieckie, Polska  17 kwie. 2021
I36730 
Śliwiński Roman 
ur. 1869   17 kwie. 2021
I36828 
Popielarski Antoni 
ur. 11 czer. 1819  Pajewo (Pajewo Wielkie), ciechanowski, mazowieckie, Polska  17 kwie. 2021
I36877 
Popielarski Wacław 
ur. 23 mar. 1906  Dzierzgówka (Dzierzgówek), mławski, mazowieckie, Polska  17 kwie. 2021
I36889 
Popielarska Kunegunda Kazimiera z d. Ciesielska 
ur. data nieznana   17 kwie. 2021
I36888 
Popielarska Janina z d. Bruzdzińska 
ur. data nieznana   17 kwie. 2021
I36876 
Popielarski Wincenty 
ur. 8 wrz. 1903  Dzierzgówka (Dzierzgówek), mławski, mazowieckie, Polska  17 kwie. 2021
I904 
Popielarski Aleksander 
ur. 18 wrz. 1889  Dobrogosty, mławski, mazowieckie, Polska  17 kwie. 2021
I282 
Mioduska Marianna Małgorzata Franciszka z d. Trzcińska 
ur. 1820  Rogówko, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska  17 kwie. 2021

Rodziny
                         
 ID   ID męża   Imię męża   ID żony   Nazwisko matki   Ślub   Ostatnia modyfikacja 
 F10909 
 I36895  Sadowski Franciszek  I36896  Sadowska Józefa z d. Matusiak  data nieznana  18 kwie. 2021
 F10908 
 I36893  Olszewski Antoni  I36894  Olszewska Eleonora z d. Płucienniczak  data nieznana  18 kwie. 2021
 F10907 
 I36892  Olszewski Antoni  I36879  Olszewska Kazimiera z d. Popielarska  1935  18 kwie. 2021
 F10906 
 I36891  Sadowski Czesław  I36873  Sadowska Czesława z d. Popielarska  1918  18 kwie. 2021
 F10904 
 I36877  Popielarski Wacław  I36889  Popielarska Kunegunda Kazimiera z d. Ciesielska  12 sier. 1933  17 kwie. 2021
 F10903 
 I36876  Popielarski Wincenty  I36888  Popielarska Janina z d. Bruzdzińska  28 maj 1928  17 kwie. 2021
 F10902 
 I36886  Zdziarski Stanisław  I36887  Zdziarska Agnieszka z d. Jaroch  data nieznana  17 kwie. 2021
 F10901 
 I36875  Popielarski Henryk  I36885  Popielarska Wincenta z d. Zdziarska  1923  17 kwie. 2021
 F10900 
 I36883  Kujtkowski Stanisław  I36884  Kujtkowska Aleksandra z d. Frankowska  data nieznana  17 kwie. 2021
 F10899 
 I36871  Popielarski Jan  I36882  Popielarska Anna z d. Kujtkowska  1914  17 kwie. 2021
 F10883 
 I36810  Popielarski Stanisław  I36837  Popielarska Aniela z d. Łazicka  25 sty. 1891  17 kwie. 2021
 F10898 
 I36869  Dalka Józef  I36870  Dalka Marianna z d. Kamińska  data nieznana  17 kwie. 2021
 F10897 
 I36868  Dalka Aleksander  I36864  Dalka Władysława z d. Popielarska  1936  17 kwie. 2021
 F10896 
 I36866  Brzeziński Karol  I36867  Brzezińska Marianna z d. Waśniewska  data nieznana  17 kwie. 2021
 F10895 
 I36865  Brzeziński Stanisław  I36863  Brzezińska Czesława z d. Popielarska  1926  17 kwie. 2021
 F10885 
 I36813  Popielarski Michał Jan  I36840  Popielarska Józefa z d. Langiewicz  15 luty 1905  17 kwie. 2021
 F10887 
 I36814  Popielarski Jan  I36843  Popielarska Julianna z d. Wójcik  11 luty 1906  16 kwie. 2021
 F10889 
 I36815  Popielarski Wincenty  I36845  Popielarska Florentyna z d. Brzozowska  27 list. 1907  16 kwie. 2021
 F10894 
 I36854  Nyga Bolesław  I36855  Dyga Stanisława z d. Siemianowska  data nieznana  16 kwie. 2021
 F10893 
 I36851  Popielarski Stanisław  I36853  Popielarska Amelia z d. Nyga  1934  16 kwie. 2021
 F10891 
 I36817  Popielarski Władysław  I36848  Popielarska Bronisława z d. Brzezińska  9 paź. 1910  16 kwie. 2021
 F10892 
 I36849  Brzeziński Stanisław  I36850  Brzezińska Cecylia z d. Zembrzuska  data nieznana  16 kwie. 2021
 F10888 
     I36844  Wójcik Franciszka    16 kwie. 2021
 F10886 
 I36841  Langiewicz Antoni  I36842  Langiewicz Franciszka z d. Antosiak  data nieznana  16 kwie. 2021
 F10884 
 I36838  Łazicki Jan  I36839  Łazicka Agnieszka z d. Szparzak  data nieznana  16 kwie. 2021