Statystyki


 Opis   Liczba 
Wszystkie osoby 28,545  
Wszyscy mężczyźni 14,572 (51.05%)  
Wszystkie kobiety 13,966 (48.93%)  
Wszyscy nieznanej płci 7 (0.02%)  
Wszyscy żyjący 1,288  
Wszystkie rodziny 8,392  
Wszystkie unikalne nazwiska 3,623  
Wszystkie Zdjęcia 682  
Wszystkie Dokumenty 1,303  
Wszystkie Nagrobki 111  
Wszystkie Historie 47  
Wszystkie Nagrania 0  
Wszystkie Filmy 3  
Wszystkie 1  
Wszystkie źródła 0  
Średnia długość życia1 32 lat, 252 dni  
Najwcześniej urodzony/a (Jan zwany Skóra Ważyński ok. 1460  

 Najstarsi zmarli1   Wiek 
Adam Pankowski 103 lat 358 dni  
Henryka z d. Domagalska Sztandur 103 lat 236 dni  
Józefa Bauman 100 lat 262 dni  
Helena z d. Młotkowska Strzałkowska 100 lat 190 dni  
Maria z d. Nowicka Smoczyńska 100 lat  
Jan Krawczyński 99 lat 336 dni  
Esther z d. Erickson Wilde 99 lat 324 dni  
Józefa Kłysiak 99 lat 150 dni  
Irena Marta Warzyńska 99 lat 102 dni  
Czesława Kamieniecka 99 lat 58 dni  


1 Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne.

Więcej informacji o tym drzewie