Statystyki


Istniejące drzewo:  

 Opis   Liczba 
Wszystkie osoby 40,783  
Wszyscy mężczyźni 20,769 (50.93%)  
Wszystkie kobiety 20,007 (49.06%)  
Wszyscy nieznanej płci 7 (0.02%)  
Wszyscy żyjący 1,346  
Wszystkie rodziny 12,190  
Wszystkie unikalne nazwiska 4,966  
Wszystkie Zdjęcia 843  
Wszystkie Dokumenty 3,146  
Wszystkie Nagrobki 229  
Wszystkie Historie 100  
Wszystkie Nagrania 0  
Wszystkie Filmy 3  
Wszystkie 1  
Wszystkie źródła 0  
Średnia długość życia1 48 lat, 35 dni  
Najwcześniej urodzony/a (Jan zwany "Skóra" Ważyński ok. 1460  

 Najstarsi zmarli1   Wiek 
Adam Pankowski 103 lat 358 dni  
Henryka z d. Domagalska Sztandur 103 lat 236 dni  
Zofia z d. Sztandur Suska 102 lat 67 dni  
Józefa Bauman 100 lat 262 dni  
Helena z d. Młotkowska Strzałkowska 100 lat 190 dni  
Helena Siedlich 100 lat 25 dni  
Baltazar vel Balcer Kłobukowski 100 lat  
Maria z d. Nowicka Smoczyńska 100 lat  
Jan Krawczyński 99 lat 336 dni  
Esther z d. Erickson Wilde 99 lat 324 dni  


1 Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne.

Więcej informacji o tym drzewie