Związek: Kostrzewa Józef + Kostrzewa Justyna z d. Jakubiak (F780)

i 13 maj 1855


 

Proponowane zmiany: Związek: Kostrzewa Józef + Kostrzewa Justyna z d. Jakubiak (F780)