Związek: Skarbek-Ważyński Porfiry + Skarbek-Ważyńska Konstancja z d. Zabłocka (F638)

i data nieznana


 

Proponowane zmiany: Związek: Skarbek-Ważyński Porfiry + Skarbek-Ważyńska Konstancja z d. Zabłocka (F638)