Związek: Skarbek-Ważyński Marcin + Skarbek-Ważyńska Marianna z d. Nagurska (F624)

i data nieznana


 

Proponowane zmiany: Związek: Skarbek-Ważyński Marcin + Skarbek-Ważyńska Marianna z d. Nagurska (F624)