Związek: Taraszewski Marcin + Taraszewska Krystyna z d. Sokulska (F5590)

i data nieznana


 

Proponowane zmiany: Związek: Taraszewski Marcin + Taraszewska Krystyna z d. Sokulska (F5590)