Związek: Bejnar Józef + Bejnar Helena z d. Romanowska (F504)

i data nieznana


 

Proponowane zmiany: Związek: Bejnar Józef + Bejnar Helena z d. Romanowska (F504)