Związek: Rościszewski Antoni Ignacy + Brudzińska Józefata z d. Ważyńska (F44) 

Proponowane zmiany: Związek: Rościszewski Antoni Ignacy + Brudzińska Józefata z d. Ważyńska (F44)