Związek: Dominiak Aleksy + Dominiak Feliksa z d. Topolska (F416)

i data nieznana


 

Proponowane zmiany: Związek: Dominiak Aleksy + Dominiak Feliksa z d. Topolska (F416)