Związek: Chochół Leon + Chochół Petronela z d. Wojtylak (F3585)

i data nieznana


 

Proponowane zmiany: Związek: Chochół Leon + Chochół Petronela z d. Wojtylak (F3585)