Związek: Mikucki Maciej + Mikucka Marianna Katarzyna z d. Piegat (F3527)

i 25 list. 1833


 

Proponowane zmiany: Związek: Mikucki Maciej + Mikucka Marianna Katarzyna z d. Piegat (F3527)