Związek: Woroniecki Wojciech + Woroniecka Marianna z d. Polit (F3248)

i data nieznana


 

Proponowane zmiany: Związek: Woroniecki Wojciech + Woroniecka Marianna z d. Polit (F3248)