Związek: Wyrębkowski Grzegorz + Bator Łucja z d. Ciarka (F3242)

i 17 list. 1839


 

Proponowane zmiany: Związek: Wyrębkowski Grzegorz + Bator Łucja z d. Ciarka (F3242)