Zwi±zek: B±kowicz Maciej + B±kowicz Marianna z d. Aftańska (F2607)

i 20 luty 1854


 

Proponowane zmiany: Zwi±zek: B±kowicz Maciej + B±kowicz Marianna z d. Aftańska (F2607)