Związek: Dłużniewski Pompiliusz Korneli + Dłużniewska Bogumiła Józefa z d. Rostkowska (F1775)

i 2 luty 1839


 

Proponowane zmiany: Związek: Dłużniewski Pompiliusz Korneli + Dłużniewska Bogumiła Józefa z d. Rostkowska (F1775)