Związek: Podskarbis Wincenty + Podskarbis Zofia z d. Baraznowska (F1118)

i data nieznana


 

Proponowane zmiany: Związek: Podskarbis Wincenty + Podskarbis Zofia z d. Baraznowska (F1118)