Związek: Strzemeczny Benedykt + Strzemeczna Anna z d. Jabłońska (F10996)

i data nieznana


 

Proponowane zmiany: Związek: Strzemeczny Benedykt + Strzemeczna Anna z d. Jabłońska (F10996)