Związek: Jakubowski Bolesław + Jakubowska Marianna z d. Sztandur (F10682)

i data nieznana


 

Proponowane zmiany: Związek: Jakubowski Bolesław + Jakubowska Marianna z d. Sztandur (F10682)