Związek: Nowicki Stefan + Skrzyńska Dorota z d. Zawadzka (F1021)

i data nieznana


 

Proponowane zmiany: Związek: Nowicki Stefan + Skrzyńska Dorota z d. Zawadzka (F1021)