Związek: Nowicki Józef + Nowicka Wiktoria z d. Ważyńska (F1020)

i 15 maj 1868


 

Proponowane zmiany: Związek: Nowicki Józef + Nowicka Wiktoria z d. Ważyńska (F1020)