Związek: Skarbek-Ważyński Edward Józef / Skarbek-Ważyńska Maria z d. Doktorowicz-Hrebnicka h. Ostoja

i 17 maj 1842


 

» Arkusz rodzinny    

Ładowanie...

Akt ślubu
Skarbek Ważyński Edward Józef i Marya Hrebnicka

Pisownia jak w oryginale
Kiedy? gdzie? kto? i po wielu wyszłych zapowiedziach ślub błogosławił?
Roku Pańskiego Tysiącznego osmsetnego czterdziestego drugiego Maja siedmnastego dnia w Wileńskim Rzymsko - Katolickim parafialnym S. Jana Kościele JX. Leopold Korycki prowincyał XX. Augustyanów na mocy Indultu JW. Biskupa Cywińskiego Rządzącego Dyciezyą Kawalera Orderów za N. 2907 wprzytomności licznie zgromadzonych.
Jakich mianowicie nowożeńców? jakiego urodzenia, stanu, wieku i Parafii oboje?
Ur: Edwarda Ważynskiego młodziana lat 27 z parafii Taboryskiej z ur. Maryą Hrebnicką panną lat 17 parafianką Kościoła S. Jana po ścisłym obu stron na piśmie uczynionym o przeszkodach do małżeństwa examinie i po niewykryciu z nich żadnej niemniej po oswiadczeniu przez nowozeńców na takowy związek wzaiemnego zgodzenia się znakami zewnętrznemi wyrażonego.
Kto z imienia i nazwiska oboich nowozaślubionych rodzice? i kto świadkowie mianowicie?
Ur: Marcina i Tekli z Umiastowskich Ważynskich ślub: małż: syna z Ur: Justyna i Tekli z Gorskich Hrebnickich slub: małz: córką przez słowa czas terazniejszy oznajmiające związkiem małżeńskim połączył i ich w obliczu kościoła pobłogosławił przy wiary godnych świadkach na ten cel mianowicie użytych Ur: U. JW. Adamie Hrabim Brzostowskim, Rudolfie Guze, Stanisławie Sidorowiczu i wielu innych zgromadzonych.


Nazwa pliku1842_wazynski_edward_jozef_s_marcina_i_tekli_hrebnickiej_i_marya_hrebnicka_wilno_sw_jan_sl.jpeg
Rozmiar pliku226.59k
Wymiary1052 x 578
Link doZwiązek: Skarbek-Ważyński/Skarbek-Ważyńska (F636) (Ślub)

» Arkusz rodzinny