Historie

» Pokaż wszystko     «Przegl. «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 56» Dalej»     » Pokaz slajdów

Kościół św. Michała Archanioła w Taboryszkach - spis wyposażenia dokonany w 1820 roku


W dokumencie znajdziesz:

Opisanie Kościoła, ołtarze, obligacye duchowne, sprzęty kościelne, srebra, dzwonnica, cyna kościelna i ołtarza bractwa. Opisanie Klasztoru, sprzęt klasztorny,miedź, bydło rogate, konie, świnie, ptactwo. Służby klasztorne z imienia i nazwiska. Zabudowania klasztorne. Finanse kościelne i klasztorne. Akta parafialne. Osoby duchowne z imienia i nazwiska. Opisanie biblioteki i kaplicy. Opisanie parafii, dworów, wsi i ludności. Opisanie dokumentów funduszowych.

Wizyta Całego funduszu Taboryskiego Dyciezyi Gubernij Powiattu y Dekanatu Wilenskiego, Prowincyi Litewskiey Zakonney x.x. Karmetituw Dawney Reguły Obserwancyi, za rok 1820. Skutkiem ukazu Wilenskiego Rzymsko= Katolickiego Konsysstorza, Oddziału Rządowego Za N.3305 Dnia 31 Męca Julij danego sporządzona.

I. Opisanie Kościoła

Kościół.Taboryski Parafialny należy do Klasztoru Reguły, Prowincyi Litt. W r-u 1770. fundowany iest przez JWo Skarbka Michała Ważyńskiego, Pisarza W.X. Litt. W r-u 1770. Mca: Julij Dnia 25. poświencony iest przez Morciona Wroblewskiego karmelite Dawny Reguły, za Dozwoleniem Jaśnie, Oo: X. Masalskiego, Biskupa Wilenskiego.- pod Tytułem S Michała.- Drzewniany krzyżowy, opierzony deskami pokryty gontami, na podmurowaniu, sufit starcic, podłoga z cegeł. Drzwi dwoie, z dwoma zamkami krytemi. Stolarskiey roboty nad wielkim ołtarzem wyprowadzona kopułka na którey iest krzyż żelazny, a drugi nad frontem.- Okien wpierwszy kondygnacii 6 zakratami – w drugiey jedynaście bez kratuw. Przy nim Zakrystyi dwie z drzwiami na zawiasach y śrubach stalownych, iako z zamkiem wewnętrznym krytym druga z klamką. (…) iest (…) z dziewiencio szufladami do składów ornatów i bielizny, nad wierzakem lustra arkuszowe, w ramach poko(...)zannych.- W drugiey zakrystyi iest (…) także z szufladami do ztoienia świec.- W tym Kościele Ołtarzów trzy.

1. Ołtarz Wielki snicerskiey roboty mieyscami wyzłacany zosobami ŚŚ. Rżnietemi.- W Ołtarzu P. Jezus u słupa malowany w ramach, do zazuwania, drugi obraż Ś. Jozefa z P. Jezusem, y Nayświentszą Panną.- W górze obraz niewielki Nayświentszey Panny bolesney.- Niży Cymboryu: do schowania ŚŚ..

2. Ołtarz Snicerskiey roboty, mieyscami wyzłacany, y posrzebrzany.- z dwoma Aniołkami rżnientemi, każdy z nich ma po iednym szkaplerzu zastowanym złotem i srebrem wrenku. W ołtarzu obraz Nayświentszy Panny z P. Jezusem, na płótnie malowany. Na Ołtarzu Cymborium snicerskiej roboty malowane, y częścią wyzłacane. Nad Cimborium, Baranek posrzebrzany, nad czym Opatrzność Boska pozłacana, w promieniach wyzłacanych.-

3. Ołtarz Snicerskiey roboty pozłacany, y posrzebrzany z dwoma Aniołkami rżniętemi- w Ołtarzu, obraz Ś. Anny na płótnie malowany, z Ś.Joachimem i Ś. Józefem.- Na menzie tego Ołtarza obraz mały N: M: Panny Czenstochowskiey, na blacie miedzianym postawiony, wkoło adonowany,ztuką snicerską.- Ten Kościół sytuowany, w Miasteczku Taboryskach, nad rzeką niespławną Mereczem – odległy od miasta Guberskiego Wilna o mil 5. od miasteczka Powiatowego Oszmiany o mil 3. Graniczy na wschód z Kościołem Parafialnym miednickim y oszmianskim, drewnianem.- o pół mili: z Szurgielskim o pół mili.- od południa.- od zachodu Solemickiego o pułtory mili- od północy, graużyskim o dwie mile.- Od stacyi pocztowey Kamiennego Ługu odległy o wiorst 12.- Filij i altaryi Publiczney przy tym Kościole zadny nie ma, prócz kaplicy prywatney, zbudowaney przez Kollatora JWo. Marcina Wazynskiego.- Kollatorem Kościoła iest JWo. Marcin Wazynski B: Mał: reperacya daie się z Klasztoru

Długości Kościoł ma łokci 40. szerokości 25. wysokości do sufitu łokci 18. od sufitu do dachu łokci 12.-

II. Obligacye Duchowne

1. Za fundatora JWo. Michała Ważyńskiego Mszy czytanych odprawnie klasztor 464.

2. Mszy za tegoż fundatora śpiewanych 4.

3. Mszy parafialnych śpiewanych 52.

III. Opisanie sprzętów Kościelnych.

Ornaty Białe

1. Ornat. Biały gredytonowy, z kolumno takoż w kwiaty, oprowadzony galonkiem złoto szychowym, podszyty astrachaniem- z całym garniturem – sztuk 1.

2. Ornatów. Białych gredytonowych z różnemi kolumnami, oprowadzone galonami złoto szychowemi, podszyte astrachaniem, z całemi garniturami – sztuk 5.

3. Ornatów. Białych kitayczanych, z kolumnami takiemiż oprowadzone galonami srebrnemi podszyte płótnem prostym – sztuk 2.

4. Ornatów. Białych z materyi ztaftu, z kolumnami takiemiż. Oprowadzone galonami złotnemi podszyta astrachaniem – sztuk 3.

Ornaty Fioletowe

1. Ornatów. Fioletowych z materyi i sztafu, z kolumnami, Lamowemi, oprowadzone galonami złotnemi, podszyte astrachaniem – sztuk 2

Ornaty Feryalne

1. Ornat. Feryalny z materyi grzedyturu, kolumna atłasowa światła, oprowadzony galonem srebrnym szychowym – podszyty płótnem prostym – sztuk 1.

1. Ornat. Feryalny atłasowy, molumna z kitayki, podszyty płótnem, z całym garniturem – sztuk 1.

Ornaty Żałobne

1. Ornatów. Żałobnych.- z kompletu, z kolumnami czerwonemi, oprowadzone galonami srebrno szychowemi, podszyte astrachaniem – sztuk 3.

Kappy

1. Kappa. Żałobna, - z materyi kałumyki. Szczyt z ty materyi czerwony oprowadzony taśmami jedwabnemi, podszyta astrachaniem – sztuk 1.

2. Kappa. Czerwona. Z materyi mono(...), w kwiaty. Szczyt z gredyturu w kwiaty , oprowadzony galonem srebrnym – podszyty astrachaniem – sztuk1..

Bielizna Kościelna

1.Albb: płutna szwabskiego, z rożnemi koronkami y podszyciami – sztuk 8.

2.Albb. płutna tkackiego, z których iedna podszyta mamiszem, z koronkami.- a druga bez koronek – sztuk 2.

Komży

1.Komż. płutna szwabskiego, które maią wdole przyszyte petyfenij – sztuk 3.

2.Komż. płutna trackiego z których dwie z koronkami inne bez koronek – sztuk 8.

Towalni

1.Towalni: płutna szwabskiego z różnemi wyszywaniami y haftowaniem – sztuk 4.

2.Towalni: płutna tkackiego z rożnem wyszywaniem – sztuk 2.

3.Ręczników. do zasłania ołtarzów. Płótna tkackiego – sztuk 9.

4.Ręczników. do zakrystyi, ocierania Rąk, tkackich – sztuk 4

5.Ręczniczków. do ołtarza małych tkackich – sztuk 10.

6.Korporałów.płutna holenderskiego – sztuk 12.

7.Tersarzów. Tkackich – sztuk 80

8.Humerałów.świeckich.- tkackich – sztuk 5.

9.Humerałów zakonnych oszytych płótnem Holenderskim – sztuk 7.

10.Vella do noszenia Monstrancyi, Materyi różney – sztuk 3.

Firanki

1.Firanek.Kitayczanych, czerwonych, obłozone różnemi galonami par 6.

2.Firanek.Muślinowych wbrzegach, wyszyte kwiaty różne par 3.

3.Firanek- par dwie – jedne gredytonowe, a drugie flanenzowe, oszyte galonami róznemi - sztuk 2.

Firanki do ołtarza Bractwa należące

1.Firanek. z kitayki, w różnych galonach obłożone par 4.

2.Firanek. Muślinowych, w różnych kolorach y kwiatach po brzegach, par 5.

3.Firanek. w różnych materyach – okładane galonami srebrnemi – par 3.

4.Towalni. płutna szwabskiego dwie, a trzecia Muślinowa wyszyta w kwiaty.

Antepedya

1.Antepedya. gredytonowa w kwiatki umalowana – sztuk 1.

1.Antepedya. Habaykowe kwiaty – sztuk3.

3.Antepedya. na desce malowana (...)sztuk 1.

4.Pasków. miej prostych.- szósty włoczkowny sztuk 6.

Ozdoby Kościoła

1.Obrazów. Malowanych w ramach, różnego tytułu Św. – sztuk 15.

2.Na chorze pozytywek snicerskiey roboty na głosów ośm – sztuk 1.

3.Ambona. Drewniana, snicerskiey roboty, wyzłacana – sztuk 1.

4.Konfesyonałów. roboty stolarskiey – sztuk 1.

5.Kataderki. Stolarskiey roboty – sztuk 3.

6.Chorongwi. W różnych materyach y kolorach – sztuk 2.

7.Znaków. Kitayczonych małych – sztuk 6.

8.Ławek. Dużych wewnątrz Kościoła po iedney y drugiey stronie, roboty stolarskiey – sztuk 8.

9.Dywanów. Tureckich na tychże ławkach– sztuk 2.

Kleynotów y złota w Kościele Taboryskim niebyło y nie iest.

IV. Opisanie srebra kościelnego

1.Monstrancya. Srebrna wyzłacana, w promieniach melchizedek wyzłacany – próby ósmy, waży łutów dwadzieścia cztery, funtów trzy – sztuk 1.

2.Puszka. Srebrna, zewnątrz wyzłocona, próby ósmy, wazy funtów cztery – sztuk 1.

3.Kielich. z patyną srebrny wyzłacany wewnatrz – próby dziesiatey.- waży łutów trzydzieści dwa – sztuk 1.

4.Kielich. srebrny wyzłacany zewnatrz y wewnątrz – próby ósmy.- waży łutów 26 – sztuk 1.

5.Kielich. Srebrny z patyną wyzłacany wewnatrz y zewnatrz– próby ósmy.- waży łutów dwadzieścia cztery – sztuk 1.

6.Patyna. do chorych z nakrywką wewnątrz y zewnątrz wyzłacana, próby siódmey.- waży łutów dwanaście – sztuk 1.

7.Patyna. do chorych wyzłacana wewnątrz y zewnatrz, próby dziewiatey.- waży łutów cztery – sztuk 1.

8.Pacyfikał. z relikwiarzem krzyża św. próby szósty waży łutów ośm – sztuk 1.

9.Vota. serduszka.- waży łutów trzy.

10.Tabliczka na ołtarzu waży łutów trzy.

11.Ampułek. z tacą para iedna wewnatrz wyzłacana, waży łutów dwadzieścia siedym próby ósmy – sztuk 1.

12.Korona. wyzłacana, szkiełkami, sztuk dwadzieścia cztery, próby siódmey, waży łutów dwadzieścia sześć – sztuk 1.

Dzwonnica

Na przeciw kościoła stoi dzwonnica drewniana, w który są dwa zwony mierne, z których waży ieden pudów dwadzieścia. Drugi dzwon waży pudów dziesięć.

Cyna Kościelna

1. Lichtarzów. Cynowych sześć dużych, każdy waży po funtów pientnaście, w ogóle funtów 90.

2. Lichtarzów mnieyszych Cynowych, waży każdy po funtów pienć – cztery.- Wogóle funtów 20.

4. Lichtarzów. Cynowych seść, każdy waży po funtów ośmnaście. Wogóle funtów 86.

5. Lichtarzów. Cynowych dwa, waży kazdy po funtów pienć. Wogóle funtów 20.

6. Krucifix. Cynowy waży funtów dwa.

Cyna Ołtarza Bractwa

1. Lichtarzów. Cynowych sześć – waży każdy po fyntów trzynaście w ogóle funtów 78.

2. Lichtarzów. Cynowych cztery waży każdy po funtów sześć. Wogóle funtów 24..

3. Krucifix. Cynowy waży funtów dwa.

V. Opisanie Klasztoru

Klasztor. Drewniany na podmurowaniu, z drzewa ciosanego, pokryty gontami. Wktórym, stancyi mieszkalnych sześć. 1. Cella przyorat, wktórey stancyi dwie z trzema oknami. Sciel y podłoga starcic. 2. Kuchnia z oknem jednym, sciel y podłoga starcic. 3. Celli dwie z Cielą y podłogą starcic.- Z drugiey strony korytarza, Celli dwie, maiące po dwie stancy z oknami, Sciel i podłoga starcic. Daley znowu stancyi dwie w których Sciel i podłoga starcic, maią po iednym oknie, naostatku wychod.- W tych stancyach, drzwi na zawiasach i klamkami żelaznemi, zamkami krytemi, prócz iedny, która zamyka się na kłódkę.-

Przy tym Klasztorze iest Dom prosty wybudowany dla czeladzi, z drzewa okrongłego, pokryty słomo, piec piekarniany, z dwoma oknami, sciel starcic.-

Plac na którym stoi Kościół.Klasztor, dom i łonki, iest gruntu morgów siedmnaście, ośmdziesiąt trzy prenty, y trzydzieści prencików

Folwarków przy tym klasztorze żadnych niema.

VI. Sprzęty Klasztorne

1.Obrusów tkackich cztery

2.Stołów prostych ośm

3.Stołków małych dziesięć

4.Okienic par dwie

5.Łóżek drewnianych pięć

6.Miska cynowa iedna

7.Potmisków cynowych dwie

8.Łyżka półmiskowa cynowa iedna

9.Łyżek cynowych z nożami dwanaście

10.Solniczka cynowa iedna

11.Talerzy fajansowych dwanaście

12.Filiżanek par trzy

Miedź

1.Rądlów miedzianych dużych dwa, mnieyszych dwa. Wogóle cztery

2.Kuwiat browarny duży ieden, drugi mnieyszy. Wogóle dwa

3.Trzynóżek żelazny ieden

4.Narogów para iedna

5.Sierzpów cztery

6.Bezmien jeden

7.Młotek do klepania kos ieden

8.Świdrow cztery

9.Piła duża jedna

10.Kos osadzonych dwie

11.Lichtarzów cynowych para

12.Jmbryczków blaszanych trzy

13.Nożyczki małe iedne

14.Szklanek miernych siedym

15.Taca cynowa iedna

16.Flasz pułgarcowych sześć

17.Butelek kwartowych iedynaście

18.Kiliszek mały ieden

19.Kałamarz mały ieden

20.Lampp koscielnych sześćdziesiat

21.Siekier dwie

22.Sieczka mała jedna

23.Świdrów dwa jeden mały drugi wielki

24.Piłka mała jedna

Bydło rogate

1.Wołów ornych dwa

1.Krów doynych pienć

Konie

1.Koni staiennych para trzeci pospolity

Świnie

1.Świni macior dwie

2.Świni młodych siedm

Ptastwo

1.Kur starych dziewieńć

2.Kogut jeden

3.Geńsi starych cztery

4.Geńsiorjeden

Służby Klasztorne

1.Andrzey Hudanowicz chłopiec, zachorzy mający lat trzynaście

2.Antoni Gackiewicz parobek – wolny maiący lat ośmnaście

3.Gospodynia Felicianna Kłusewiczowna wolna, maiąca lat dwadzieścia trzy

4.Ludowika Branicka Szlachcianka, maiąca lat trzydzieście

Dalsze zabudowania klasztorne

1.Staynia na koni trzy z drzewa okrongłego, pokryta słomo, drzwi podwoyne na zawiasach żelaznych jedna

2.Browar z drzewa okrongłego- pokryty dranicami, drzwi na zawiasach żelaznych jeden

3.Chlew. Na bydło, pokryty słomo, z drzewa brusowego, jeden

4.Świron z drzewa brusowego pokryty słomo, jeden

Dochód: Roczny Pieniężny

1.Klasztor ma dochodu rocznego, od summ funduszowych, Rubli Srebrnych 703

2.Kościół przychodzi Rubli Srebrnych 15.

Expens Pieniężny

1. Podatku do Exakcyi Powiatowey płaci Klasztor rocznie Rubli Stebrnych ośm

2. Na utrzymanie osób zakonnych wychodzi Rubli Srebrnych wrok cztyrysta piędziesiąt

3. Na Kościół Expensnie Klasztor do roku Rubli Srebrnych sto dwadzieścia

4. Na utrzymanie gospodarki Rubli Srebrnych wychodzi ośmdziesiąt

5. Na sługi kościelne y Czeladź wychodzi Rubli Srebrnych sześćdziesiąt

VII. Opisanie Summ Funduszowych Legacyinych = 718

VIII. Opisanie Aktów Parafialnych

1. Naydawnieyszy jnwentarz funduszu ruchomego y nieruchomego od 1799 roku- sztuk 1.

2. Drugi jnwentarz fundacyi mereckiey przy Taboryszkach roku 1774 – sztuk 1

3. Trzeci pod Tytułem fundacyi Kościoła 1783 roku dnia 6 Febr. - sztuk 1

4. Ksiegi nadyawnieysze, pod rozmaitemi tytułami zapisywania – sztuk 3.

5. Koszta Rezydencyi Taboryskiey od roku 1801 – sztuk 1.

6. Koszta zporządzona rezydencyi od roku 1801. która daley się kontynuie zapisywać – sztuk 1.

7. Księga od roku 1771 y 1781. Chrzty – sztuk 2

8. Księga umarłych od roku 1801. 1803 – sztuk3.

9. Księga od roku 1819 zaczeta zapisywać Chrzestów która y teraz kontynuie – sztuk 1.

10. Księga umarłych sporządzona od roku 1820. któro y daley kontynuie – sztuk 1.

11. Ksiąg od prawionych Mszy od roku 1764 y 1801 – sztuk 6.

12. Księga do zapisania od prawionych Mszy, zporządzona 1821 y daley kontynuie – sztuk 1.

IX. Osoby Duchowne – ich Liczba i Zasługi

X: Cyryl Sosnowski. Przełożony. Szlachcic z naroda polskiego. Polak wieku 45 lat. Wstąpił w stan duchowny w roku 1790. Był kaznodzieją spowiednikiem od roku 1814. Teraz iest Przeorem. Niebył nagrodzony y karany. Na utrzymaniu wspólnym z Klasztoru. Przy pomocy Boży zdatny do dalszeg pełnienia obowiązków.

X: Florentyn Sliżewicz. Szlachcic z Narodu Żmudzkiego. Żmudzin wieku 56 lat. Wstąpił w stan duchowny w roku 1720. Był kaznodzieja po różnych klasztorach lat kilkanaście. Niebył nagrodzony y karany. Na utrzymaniu wspólnym z Klasztoru. Przy pomocy Boży zdatny do dalszeg pełnienia obowiązków.

X: Paulin Januszewski. Szlachcic. Litwin wieku 27 lat. Wstąpił do stanu duchownego w roku 1813. Był kaznodzieja lat dwie. Niebył nagrodzony y karany. Na utrzymaniu wspólnym z Klasztoru. Przy pomocy Boży zdatny do dalszeg pełnienia obowiązków.

X. Opisanie Biblioteki

1. Kazania X: Kaczyńskiego in folio Niedzielne – tomów 1

2. Kazanie X: Korczynskiego in folio – tomów 4.

3. Kazania X: Dobrowolskiego Niedzielne in 4to – tomów 2.

4. Kazania X: Józefa Mencińskiego in q-to – tomów 1.

5. Kazania Burdalego X: Niedzielne in 4to – tomów3.

6. Kazania X: Januszewskiego – tomów 4.

7. Kapłan Sługa Boży – tomów 1.

8. Kazania X: Tabickiego in 4to Niedzielne – tomów1

9. Obowiązki Człowieka Chrześciańskiego in 4to – tomów 1.

10. Dziecie Królestwa Polskiegi in 4to – tomów1.

11. History powszechna in 4to – tomów1.

12. Orator Polityczny in qto – tomów 1.

13. Zestawy Zakonne 4to – tomów 1.

14. Wykład Ewangielij na każda Niedzielę in 4to – tomów1.

15. Uwagi Chrzescianskie in 4to – tomów 1.

16. Duchowna Theologia in 4to – tomów 1.

17. Mowy Maszyliona in qto – tomów 1.

18. Mowy Bujalskiego qto – tomów 1.

19. Katechyzm filozoficzny in 4to – tomów 1.

20. Mowy Kalniskiego qto – tomów 1.

21. Prosty Gościniec do nieba – tomów 1.

22. Geografia in qto – tomów 1.

23. Teologia Kalleta in 4to – tomów 6.

24. Teologia moralna Wayta in qto – tomów 2.

25. Teologia moralna Antoine in 4to – tomów2.

26. Chleb Duchowny in 4to – tomów 1.

Wogóle Ksiag w ty bibliotece iest 42..

XI. Altarayi przy tym Kościele nigdy nie było y niemasz.

XII. Filij także przy Taboryskim nie ma żadney ani było, y fundatora na oną możno zbudować.

XIII. Opisanie Kaplicy

Kaplica przy kościele Taboyrskim iest wystawiona nowa, z drzewa Brusowego ciosanego na podmurowaniu pokryta gontami posacka scegeł.- Odległa od koscioła na wersta. W oney są dwa Dzwonki małe, na słupach drewnianych, długości łokci 10. Szerokości łokci 5. Oprowadzona parkanem, w którey Ołtarz Pana Jezusa na płótnie malowany mieyscami wyzłacany, apperaty wszelkie biorą się z kościoła Taboryskiego, y utrzymanie się z klasztoru, woney okien pięć dobrych, drzwi na zawiasach i krukach żelaznych, z zamkiem krytem, zasuwką drzewianą, odprawuie się msza, gdy zmarłego chowaią.- Ta kaplica wystawiona przez JWo kollatora Marcina Ważyńskiego, byłego Marszałka Oszmiańskiego w roku 1809. mca Augusta 2 dnia. Poświęcona iest przez Plebana Tanucznego koscioła Rustyka, X: Karmelite, Dawney Reguły, za dozwoleniem Jaśnie Wielmoznego Biskupa Stroynowskiego, Dyceezyi Wileńskiey.

>XIV. Opisanie Statycznie parafij

Parafia Taboryska co do przestornozci swoiy, wzdłuż rozciąga się na mil dwie y pół. Wszerz mil dwie, w Powiecie, Gubernij Wilenskiey, w dobrach JWo Michała Skarbka Ważynskiego, Pisarza W. X: Litt. Miasteczko w ogrengu swoim, żadnego nie ma Traktu pocztowego toż nie ma, gościńca takoż publicznego nie ma. Graniczy z parafijami na wschod słoncu z Parafią Miednicką – na południe z Turgielską – od północy z Graużyską, od zachodu Szolecznicką..

Opisanie Dworów, Wsi i Ludności

1. Wieś Murzyny, dymów 7, dusz menskich 9, żeńskich 14

2. Wieś Malaki, dymów 6, dusz menskich 14, żeńskich 12

3. Wieś Michaliszki, dymów 8, dusz menskich 40, żeńskich 26

4. Wieś Łupcyki, dymów 5, dusz menskich 20, żeńskich 16

5. Wieś Mikuliszki, dymów 7, dusz menskich 60, żeńskich 40

6. Zaścianek Lipniaki, dymów 4, dusz menskich 12, żeńskich 13

7. Zaścianek Kudzi, dymów 3, dusz menskich 10, żeńskich 12

8. Zaścianek Nowosiołki, dymów 6, dusz menskich 16, żeńskich 18

9. Dwór Marcinów, dymów 1, dusz menskich 12, żeńskich 14

10. Stary Anżadow, dymów 6, dusz menskich 14, żeńskich 12

11. Dwór Anżadow, dymów 1, dusz menskich 12, żeńskich 14

12. Zaścianek Kosimiszki, dymów 3, dusz menskich 12, żeńskich 6

13. Wieś Tarasowszczyzna, dymów 9, dusz menskich 20, żeńskich 30

14. Dwór Anżadow, dymów 2, dusz menskich 10, żeńskich 12

15. Zaścianek Julialiszki, dymów 4, dusz menskich 6, żeńskich 8

16. Zaścianek Łagiszki, dymów 3, dusz menskich 6, żeńskich 7

17. Dwór Łowże, dymów 1, dusz menskich 6, żeńskich 12

18. Wieś Kiemidany, dymów 12, dusz menskich 40, żeńskich 60

19. Wieś Żółtuny, dymów 6, dusz menskich 12, żeńskich 13

20. Wieś Juszki, dymów 7, dusz menskich 14, żeńskich 16

21. Zaścianek Pikuncy, dymów 8, dusz menskich 16, żeńskich 20

22. Wieś Bigordy, dymów 6, dusz menskich 7, żeńskich 8

23. Dwór Grobow, dymów 1, dusz menskich 5, żeńskich 8

Bład w numeracji. Piszący pominął numery 24 i 25

26. Wieś Daynowa, dymów 4, dusz menskich 10, żeńskich 12

27. Wieś Daynowka, dymów 11, dusz menskich 16, żeńskich 10

28. Dwór Dzitrowczyzna, dymów 2, dusz menskich 10, żeńskich 12

29. Wieś Dzitrowczyzna, dymów 6, dusz menskich 12, żeńskich 14

30. Zaścianek Sonkołaby, dymów 7, dusz menskich 13, żeńskich 10

31. Wieś Bieny, dymów 4, dusz menskich 6, żeńskich 11

32. Wieś Pabior, dymów 6, dusz menskich 12, żeńskich 13

33. Wieś Skuje, dymów 7, dusz menskich 14, żeńskich 10

34. Wieś Krygi, dymów 4, dusz menskich 6, żeńskich 7

35. Wieś Słociszki, dymów 6, dusz menskich 7, żeńskich 8

36. Wieś Padyliki, dymów 7, dusz menskich 14, żeńskich 9

37. Wieś Seykiki, dymów 4, dusz menskich 6, żeńskich 3

38. Wieś Gierwiszki, dymów 2, dusz menskich 4, żeńskich 6

39. Wieś Gudziszki, dymów 6, dusz menskich 5, żeńskich 4

40. Zaścianek Łukszyszki, dymów 2, dusz menskich 4, żeńskich 6

41. Wieś Naszkancy, dymów 3, dusz menskich 6, żeńskich 4

42. Wieś Napony, dymów 4, dusz menskich 6, żeńskich 7

43. Dwór Bielikowczyzna, dymów 2, dusz menskich 11, żeńskich 10

44. Wieś Nartuny, dymów 4, dusz menskich 6, żeńskich 4

45. Zaścianek Nartuny, dymów 2, dusz menskich 4, żeńskich 3

46. Wieś Rudniki, dymów 3, dusz menskich 8, żeńskich 4

47. Wieś Łatwiele, dymów 6, dusz menskich 4, żeńskich 6

48. Dwór Kierdziejewcy, dymów 2, dusz menskich 4, żeńskich 6

49. Wieś Kierdziejewcy, dymów 10, dusz menskich 15, żeńskich 16

50. Jurydyka Kierdziejewcy, dymów 11, dusz menskich 10, żeńskich 12

51. Wieś Widrancy, dymów 3, dusz menskich 4, żeńskich 6

52. Dwór Taboryszki, dymów 6, dusz menskich 12, żeńskich 8

53. Miasteczko Taboryski, dymów 8, dusz menskich 20, żeńskich 40

54. Wieś Taboryski, dymów 200, dusz menskich 406, żeńskich 364

Tabela obeymuiąca statystycznią wiadomość, wiele się liczy za rok 1820. w Taboryskiey Parafii Dekanatu Wilenskiego – Nowo narodzonych zaślubionych umarłych przystępuiących y mieprzystępuiących do Ś. Sakramentów, płco oboiey, sporządzona tegoż roku Stycznia 20 Augusta 1821 Roku.

Parafia Taboryska Dekanatu Wilenskiego

Nowo Narodzeni: płci menzkiej 41, żeńskiej 30

Zaślubieni: Panny 31

Przystępuiący do Św. Sakramentów: płci menzkiej 790, żeńskiej 907

Nieprzystępuiący do Ś.w Saktamentów: płci menzkiej 444, żeńskiej 427

Umarli w ogóle: płci menzkiej 22, żeńskiej 36

Ospa Szczepiona: płci menzkiej 6, żeńskiej 8

Ogulna ludności: płci menzkiej 1,234, żeńskiej 1,334

XV. Opisanie Dokumentow Funduszowych

1. Dokumenta służące całemu funduszu mieyscowemu, wydane przez JWo. JM.Pana Michała Skarbka Ważynskiego Pisarza W.X: Litt. Starostę R-u 1770 Januaryi 12 dnia tegoż R-u mca Marca 3. Dnia aktykowany w ziemstwie Wilenskim. Oblig JWo. JM. Pana Antoniego Ważynskiego (…) Oszmian: Kollatora funduszu Taboryskiego na sumę funduszową Złł: Pol: 2,200 czyli Rubli srebrnych 3,300 zapisaną na dobrach Taboryskach dany XX: Karmelitom Taboryskim Ru 1786 dnia 24 Kwietnia. Sztuk 1.

Oblig od JWo Antoniego Ważynskiego Podkom: Pottu: Oszmianskiego na Złł: Pol: 1,0,000 czyli Rubli srebrnych 1,500 wydany w Taboryskach w Rku 1795. Maja 25 dnia. Sztuk 1.

Oblig od Klasztora Słobodzkiego XX Karmelitow na sumę: Złł: Pol: 5.000 czyli Rubli srebrnych 7,50 dany ze Rydencyi Taboryskiey w Rku 1801 dnia 4 Junij. Sztuk 1.


Źródło: Biblioteki litewskie.» Pokaż wszystko     «Przegl. «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 56» Dalej»     » Pokaz slajdów