Białoskórska Zofia Maryanna

Białoskórska Zofia Maryanna

Kobieta 1881 - data nieznana

 

Ładowanie...

Akt chrztu
Białoskórska Zofia Marya


Działo się w mieście Płocku Sierpnia szóstego / osiemnastego dnia, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku, o szóstej godzinie po południu. Stawił się Ludwik Białoskórski, trzydziestu czterech lat od urodzenia nauczyciel w Płocku mieszkający, w obecności Franciszka Ważyńskiego trzydzieści jednego roku utrzymującego się z własnych środków i Juliana Bronikowskiego czterdziestu pięciu lat szewca w Płocku mieszkających, i okazał Nam niemowlę żeńskiej płci, oświadczając że ono urodziło się w Płocku przy Kollegialnej ulicy w domu pod numerem dwudziestym, Września dwunastego /dwudziestego czwartego dnia, tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku, o dziesiątej godzinie rano, z prawowitej jego żony Balbiny urodzonej Ważyńskiej (Balbiny z Ważyńskich) trzydziestu trzech lat od urodzenia. Niemowlęciu temu przy Świętym Chrzcie dokonanym Grudnia ósmego/ dwudziestego dnia, tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku Księdzem Janem Chejnowskim Wikarym Płockiej parafii dano imiona Zofia Marya a chrzestnymi jego byli: Antoni Ważyński i Marya Ważyńska. Akt ten spowolniony z winy ojca, jemu i świadkom przeczytany, Nami, ojcem i świadkami podpisany. Utrzymujący akta Stanu Cywilnego
Ks. (...) - podpis nieczytelny
Ludwik Białoskórski, Franciszek Ważyński, Julian Bronikowski


Nazwa pliku1881 09 24 ur Białoskórska Zofia Marya.jpg
Rozmiar pliku164.34k
Wymiary670 x 556
Link doBiałoskórska Zofia Maryanna (Chrzest)