Związek: Brudziński Ignacy Wincenty / Brudzińska Julianna z d. Ważyńska

i 15 sty. 1843


 

» Arkusz rodzinny    

Ładowanie...

Akt ślubu
Ważyńska Julianna i Ignacy Brudziński


Działo się w wsi Blichowie Dnia Trzeciego/ Pietnastego Stycznia Tysiąc Ośmset Czterdziestego Trzeciego Roku o godzinie Trzeciey po południu. Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Józefa Brudzińskiego maiącego Lat Trzydzieści dwa i Pawła Zbikowskiego maiącego Lat Czterdzieści obydwóch Dziedziców Części zamieszkałych w Pradze na Dniu dzisieyszym zawarte zostało Religiynie Małzeństwo między Ignacym Brudzińskim zamieszkałym i urodzonym w Pradze Kawalirem służącym, na dole aktu dopisek Dopisano maiącym. K. Rynkowski Lat Dwadzieścia Synem Woyciecha i Agnieszki Brudzińskich którego Oyciec nie żyie Matka zaś mieszka w Pradze przy Synie i Panną Julianną Wazynską maiącą Lat Dwadzieścia zamieszkałą i urodzoną w Pradze zostaiącą przy Rodzicach córką Benedykta i Magdaleny Wazynskich zamieszkałych w Pradze Dziedziców Części. Małzeństwo to poprzedziły Trzy zapowiedzie w Dniach Dwudziestym miesiąca i Roku zeszłego /ósmym, trzeciem/ Piętnastym Stycznia Roku biezącego w Parafij Blichowskiey, iako też zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małozeństwa Rodzicow nowo zaslubionego Matki gdyż Oyciec nie żyie nowo zaś zaslubioney oboyga Rodzicow oswiadczone było. Tamowanie Małozeństwa nie zaszło. Małzonkowie nowi oswiadczaią iż nie zawarli umowy przedslubney. Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieiacym przeczytany i przezemnie podpisany został. Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski, Dopisano maiącym K. Rynkowski


Nazwa pliku1843_brudzienski_ignacy_i_julianna_wazynska_c_benedykta_i_magdaleny_sl_d.jpg
Rozmiar pliku149.29k
Wymiary700 x 463
Link doZwiązek: Brudziński/Brudzińska (F1044) (Ślub)

» Arkusz rodzinny