Ważyńska Agnieszka z d. Wysocka

Kobieta 1785 - 1851  (66 lat)


 

Ładowanie...

Akt zgonu
Ważyńska z d. Wysocka Agnieszka


Pisownia jak w oryginale
Działo się w Płocku dnia dwudziestego dziewiątego Maja ( dziesiątego Czerwca) Tysiąc ośmset pięćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawili się Ignacy Ważyński, Urzędnik Magistratu Miasta Płocka, lat trzydzieści siedm, i Piotr Janicki pisarz, lat trzydzieści pięć liczący, obadwaj w Płocku zamieszkali; i oświadczyli że w dniu wczorajszym miesiąca bieżącego, o godzinie dziesiątej z rana, umarła Agnieszka z Wysockich Ważyńska wdowa po niegdy Antoniem Ważyńskim Kassyerze Prefektury Płockiej w Płocku przy synie zamieszkała, lat sześćdziesiąt siedm licząca, córka rodziców zjmienia stawającym niewiadomo. Zostawiwszy po sobie dzieci sześcioro to jest: Jgnacego, Konstancyą w Płocku – Wincentego, Maryana w Wojsku – Juliannę i Teofilę. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Ważyńskiej – Akt ten przeczytany stawającym z których pierwszy jest synem zmarłej i przez nich został podpisany.
Ks. Franciszek Szanic

Podpisy:
Jgnacy Ważyński
Janicki


Nazwa pliku1851 06 09 zg Ważyńska Wysocka Agnieszka.jpg
Rozmiar pliku219.42k
Wymiary1481 x 641
Link doWażyńska Agnieszka z d. Wysocka (Zgon)