Ważyńska Antonina Marianna

Ważyńska Antonina Marianna

Kobieta 1812 - 1814  (1 lat)

 

«Przegl. 1 2     » Pokaz slajdów

Ładowanie...

Akt zgonu
Ważyńska Antonyna Maryanna


Pisownia jak w oryginale.
Roku tysiącznego ośmsetnego czternastego, dnia szóstego miesiąca Kwietnia o godzinie piatey po południu. przed Nami Pastorem Ewangelickim i Prezessem Konsystorza w Płocku, jako zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Płockiey powiatu Wyszogrodzkiego w Depertamencie Płockim stawili się W. Antoni Ważyński Kassyer Kasy Prefekturalney, mający lat czterdzieści cztery, oyciec niżey wyrażoney zmarłey Osoby i W. Grzegorz Stawnicki Buchhalter Kasty Główney, mający lat trzydzieści siodm, sąsiad pierwszego stawąjącego, niekrewny, obydwa w Płocku zamieszkali i oświadczyli nam, iż dnia dziszieyszego o godzinie wpoł do trzeciey po południu w Domu Gutkowskiego pod numerem dwieście óśmdziesiąt óśm przy ulicy Kollegialney umarła Antonyna Maryanna Ważyńska, mająca rok jeden i óśm miesięcy, córka pierwszego stawającego, i żony tegoż, Agnieszkiey z Wysockich Ważyńskiey, mającey lat trzydzieści jeden. Poczem Akt ninieyszy zeyścia stawającym przeczytany został którego z Nami podpisali.
Jan Karol (nazwisko nieczytelne) zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego
Antoni Ważyński oyciec
Grzegorz Stawnicki iako świadek


Nazwa pliku1814_wazynska_antonyna_maryanna_id_187_zg.jpg
Rozmiar pliku95.2k
Wymiary406 x 500
Link doWażyńska Antonina Marianna (Zgon)

«Przegl. 1 2     » Pokaz slajdów