Związek: Ważyński Kazimierz Telesfor / Ważyńska Władysława Stanisława z d. Grabowska

i 20 sty. 1892


 

» Arkusz rodzinny    

Ładowanie...

Akt Ślubu
Ważyński Kazimierz Telesfor i Władysława Stanisława Grabowska

Działo się w mieście Płocku Stycznia dwunastego /dwudziestego czwartego/ dnia, yysiąc osiemset dziewięćdziesiatego drugiego roku, o godzinie szóstej po południu. Oświadczamy, ze w obecności świadków; Władysława Włoczewskiego czterdzieści osiem lat inspektora i Franciszka Żurkowskiego pięćdziesiąt dziewięć lat od urodzenia pomocnika Notariusza, w Płocku zamieszkałych, zawarto tego dnia religijny małżeński związek między Kazimierzem Telesforem Ważyńskim trzydzieści lat kawalerem, pomocnikiem Norariusza, synem nieżyjącego Ignacego i żyjącej jego żony Maryi urodzonej Kowalewska, radnych, urodzonym w Płocku i tutaj mieszkającym;- i Władysławą Stanisławą Grabowską panną, córką Gustawa i Władysławy urodzonej Niemirycz, małżonków Grabowskich urzędników, urodzoną we wsi Unieszki Mławskiego Powiatu, a teraz w Płocku przy matce mieszkającą, dziewiętnaście lat i dwa miesiące od urodzenia.- Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w Płockim parafialnym kościele w dniach; dwudziestym drugim, dwudziestym dziewiątyn Grudnia przeszłego roku, piątym / trzecim, dziesiątym i siedemnastym Stycznia tego roku. Pozwolenie obecnej osobiście przy ślubnym akcie matki niewiasty zadeklarowano słownie. Nowożeńcy oświadczają, że oni umowy przedmałżeńskiej nie zawarli. Religijny obrzęd małżeński udzielony Księdzem Władysławem Melcher lokalnym Wikariuszem. Akt ten obecnym przeczytany, Nami i nimi podpisany. Utrzymujący akta Stanu Cywilnego;-
Ks. W. Melcher Wikariusz Płockiej Parafii

Podpisy:
Kazimierz Ważyński
Władysława Stanisława Grabowska
W.Włoczewski
Franciszek Żurkowski


Nazwa pliku1892_wazynski_kazimierz_telesfor_i_wladyslawa_stanislawa_grabowska_sl.jpg
Rozmiar pliku74.16k
Wymiary337 x 500
Link doZwiązek: Ważyński/Ważyńska (F97) (Ślub)

» Arkusz rodzinny