Związek: Białoskórski Ludwik Albin / Białoskórska Balbina Julia z d. Ważyńska

i 17 paź. 1880


 

» Arkusz rodzinny    

Ładowanie...

Akt ślubu
Białoskórski Ludwik Albin i Balbina Julia Ważyńska

Działo się w mieście Płock piątego /siedemnastego/ Października, tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku. Oświadczamy, że w obecności świadków: Antoniego Ważyńskiego, brata nowożennej, adwokata, dwadzieścia siedem lat i Lwa de- Proszamp, sekretarza Męskiego Gimnazjum, trzydzieści pięć lat od urodzenia, obóch z Płocka, zawarto tego dnia religijny małżeński związek między Ludwikiem Albinem dwóch imion Białoskurskim kawalerem dwadzieścia dwa lata od urodzenia, urodzonym we wsi Zagrobskiej parafii Lubiejewo, sekretarzem Gminnego Sądu trzeciego okręgu Płockiego powiatu, mieszkańcem wsi Płockiego powiatu Góra, synem Ignacego i żony jego Pauliny urodzonej Smolińska małżonków Białoskurskich, obszarników,- i Balbiną Julią dwóch imion Ważyńską, panną dwadzieścia jeden lat od urodzenia, urodzoną w tutejszym mieście Płocku i tu przy matce mieszkającą, córką zmarłego Ignacego i znajdującej się wśród żywych żony jego Maryi urodzonej Kowalewska małżonków Ważyńskich, radnych Płockiego Magistratu. Małżeństwo to poprzedziło jedno zaledwie ogłoszenie publikowane w Górskim i tutejszym Płockim Parafialnym Kościele w trzecim /piętnastym/ dniu sierpnia tego roku, z dwóch ogłoszeni nastąpiło zwolnienie z pozwolenia Konsystorium Płockiej Diecezji z drugiego /czternastego/ sierpnia tego roku pod numerem tysiąc dwieście siódmym. Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński pana młodego, wydane obecnym przewodniczącym Kongresu Sędziów pierwszego okręgu Płockiej Guberni dwudziestego trzeciego Września, tego roku, pod numerem trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt drugim przedłożono oryginalne. Nowożeńcy oświadczają, że oni nie zawarli umowy przedmałżeńskiej. Religijny obrzęd małżeński dokonany przez księdza Jana Świderskiego miejscowej parafii Wikariusza. Akt ten po przeczytaniu świadkom, Nami i nimi podpisany. Utrzymujący akta stanu cywilnego.
ks. (podpis nieczytelny)


Nazwa pliku1880_wazynska_balbina_julia_c_ignacego_i_marii_kowalewskiej_ludwik_albin_bialoskorski_plock_sl.JPG
Rozmiar pliku77.35k
Wymiary317 x 500
Link doZwiązek: Białoskórski/Białoskórska (F94) (Ślub)

» Arkusz rodzinny