Ważyński Kazimierz Telesfor

Mężczyzna 1862 - 1896  (34 lat)


 

Ładowanie...

Akt chrztu
Ważyński Kazimierz Telesfor


Pisownia jak w oryginale.
114. Działo się w mieście Płocku dnia jedenastego Kwietnia Tysiąc ośmset sześćdziesiątego trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawiła się Adolfina z Kowalewskich Piotrowicz wdowa po niegdy Nauczycielu Gimnazyum, obecna połogowi, lat trzydzieści sześć mająca, w Płocku zamieszkała, w obecności Konstantego Mostowskiego Obywatela, lat czterdzieści sześć, i Henryka Lenczewskiego Sekretarza Magistratu, lat trzydzieści trzy mających, w Płocku zamieszkałych.- i okazała nam dziecię płci Męzkiej , oświadczając: iż jest urodzone tu w Płocku na dniu piątym Stycznia roku Zeszłego, o godzinie dziewiątej wieczorem, oświadczając: iż jest spłodzone przez Jgnacego Wazyńskiego Radnego Magistratu, w Płocku zamieszkałego, lat czterdzieści dziewięć mającego, już zmarłego i Jego małżonki Maryi z Kowalewskich, lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dwudziestym piątym Marca roku biezącego, przez księdza Wincentego Szumowskiego Wikaryusza Katedry Płockiej, odbytym, nadane zostały jmiona Kazimierz Telesfor .- a Rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wymieniony Konstanty Mostowski i Seweryna Dominowska. -Nadto stawająca oświadcza że przyczyną spóźnienia zapisania aktu i dopełnienia Obrzędu Religijnego była słabość Ojca. Akt ten Oświadczającej i świadkom przeczytany, a następnie przez nas i przez Stawających podpisany został.Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. Franciszek Szanicz Kan. Prob. Płock

Podpisy:
Adolfina Piotrowicz
Konstanty Mostowski
Henryk Lenczewski


Nazwa pliku1862_wazynski_kazimierz_telesfor_s_ignacego_i_maryi_kowalewskiej_plock_ur.jpg
Rozmiar pliku39.87k
Wymiary300 x 187
Link doWażyński Kazimierz Telesfor (Chrzest)