Związek: Jankowski Stanisław / Jankowska Antonina z d. Olszeska

i 30 maj 1858


 

» Arkusz rodzinny    

Ładowanie...

Akt ślubu
Jankowski Stanisław i Antonina Olszewska

Działo się w Rogotwórsku dnia osiemnastego /trzydziestego/ maja tysiąc osiemset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie pierwszej po południu. Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Józefa Strzałkowskiego lat trzydzieści tudzież Jana Zielnickiego lat pięćdziesiąt mających obydwu gospodarzy z Młodochowa na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Stanisławem Jankowskim młodzianem synem niegdy Stanisława i Anny małżonków Jankowskich lat dwadzieścia jeden mającym urodzonym w Nagórkach Judycach na wyrobku w Młodochowie zostającym a panną Antoniną Olszewską córką niegdy Józefa i Tekli małżonków Olszewskich w Młodochowie urodzoną lat dwadzieścia trzy mającą w Młodochowie służącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach czwartym /szesnastym/, jedenastym /dwudziestym trzecim/, i osiemnastym /trzydziestym/ maja roku bieżącego w kościele parafialnym Rogotwórskim Jakoteż zezwolenie matki młodego ustne obecnej aktowi oświadczone zostało Tamowanie małżeństwa niezaszło małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli umowy między sobą przedślubnej akt ten stawającym i świadkom przeczytany gdyż pisać nie umieją przez nas podpisany został
X Leon Radwański proboszcz parafii Rogotwórskiej utrzymujący akta metryczno cywilne


Nazwa pliku1858_jankowski_stanislaw_i_antonina_olszewska_c_jozefa_i_tekli_mlodochowo_sl.jpg
Rozmiar pliku125.68k
Wymiary700 x 454
Link doZwiązek: Jankowski/Jankowska (F227) (Ślub)

» Arkusz rodzinny