Białoskórska Balbina Julia z d. Ważyńska

Białoskórska Balbina Julia z d. Ważyńska

Kobieta 1858 - 1893  (34 lat)

 

Ładowanie...

Akt chrztu
Ważyńska Balbina Julia


Pisownia jak w oryginale.
Działo się w mieście Płocku dnia ósmego Maja, Tysiąc ośmset sześćdziesiątego drugiego roku, o godzinie drugiej po południu.- Stawił się Ignacy Ważyński Radny Magistratu Miasta Gubernialnego Płocka, lat czterdzieści siedm mający, w Płocku w Rynku Głównym pod Numerem dziewietnastym zamieszkały, w obecności Stanisława Wińskiego Sekretarza Kwatermistrza Miasta Płocka, lat trzydzieści sześć, i Henryka Lenczewskiego Sekretarza Magistratu, lat trzydzieści dwa mających, w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając: iż takowe urodzone jest tu w Płocku na dniu dwudziestym siódmym Listopada Tysiąc ośmset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie wpół do dziewiątej wieczorem, z jego małżonki Maryi z Kowalewskich, lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu piętnastym Września tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego roku, przez Księdza Frańciszka Szanicz Kanonika Proboszcza miejscowego odbytym, nadane zostały jmiona Balbina Julia, a rodzicami jego chrzestnemi byli Zefiryn i Julia małżonkowie Slubrowscy Obywatele z Rogienniczek. Nadto stawający oświadcza że przyczyną spóźnienia zapisania aktu i dopełnienia obrzędu Religijnego były zatrudnienia jego urzędowania. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a następnie przez nas i przez Stawających podpisany został. -Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego-
Ks. Fr. Szanicz Kan. Prob. Płocka
JWażyński, Stanisław Wiński, Henryk Lenczewski


Nazwa pliku1858_wazynska_balbina_julia_c_ignacego_i_maryi_kowalewskiej_plock_ur.jpg
Rozmiar pliku157.28k
Wymiary700 x 418
Link doBiałoskórska Balbina Julia z d. Ważyńska (Chrzest)