Ważyńska Maria Franciszka

Ważyńska Maria Franciszka

Kobieta 1845 - 1857  (11 lat)

 

Ładowanie...

Akt zgonu
Ważyńska Marya Franciszka


Pisownia jak w oryginale.
Działo się w Płocku dnia dziewiątego/ dwudziestego pierwszego/ Lutego, Tysiąc ośmset pięćdziesiątego siódmego roku, o godzinie drugiej po południu.- Stawił się Ignacy Ważyński Sekretarz Radny Magistratu Miasta Płocka, w Płocku zamieszkały, lat czterdzieści dwa, i Zefiryn Szlubowski Possessor Dóbr Rogienniczki i Rogiennice w Powiecie płockim, tamże zamieszkały, lat trzydzieści ośm liczący.- i oświadczyli że w dniu szóstym/ ośmnastym /Lutego roku bieżącego, o godzinie siódmej z rana umarła Marja Franciszka Ważyńska, w Płocku przy ojcu zostająca, lat jedenaście licząca, Córka Ignacego i nieżyjącej Rafaliny z Kowalewskich małżonków Ważyńskich.- Po przekonaniu się naocznie o zejściu Ważyńskiej.- akt ten przeczytany stawającym z których pierwszy jest ojcem zmarłej i przez nich został podpisany.- Utrzymujący Akta Cywilno- Metryczne.- Ks. Fr. Szanicz Kom. Prob. Płock.
Podpisy:
I. Ważyński
Z. Szlubowski


Nazwa pliku1857_wazynska_maria_franciszka_c_ignacego_i_rafaliny_z_kowalewskich_plock_zg.jpg
Rozmiar pliku125.82k
Wymiary700 x 319
Link doWażyńska Maria Franciszka (Zgon)