Ważyński Stanisław Kajetan

Ważyński Stanisław Kajetan

Mężczyzna 1856 - 1935  (78 lat)

 

Ładowanie...

Akt chrztu
Ważyński Stanisław Kajetan


Pisownia jak w oryginale.
Działo się w mieście Płocku dnia ósmego Maja, Tysiąc ośmset sześćdziesiątego drugiego roku, o godzinie drugiej po południu.- Stawił się Ignacy Ważyński Radny Magistratu Miasta Gubernialnego Płocka, lat czterdzieści siedm mający, w Płocku w Rynku Głównym pod Numerem dziewietnastym zamieszkały, w obecności Stanisława Wińskiego Sekretarza Kwatermistrza Miasta Płocka, lat trzydzieści sześć, i Henryka Lenczewskiego Sekretarza Magistratu, lat trzydzieści dwa mających, w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męzkiej oświadczając iż takowe urodzone jest tu w Płocku na dniu szesnastym Października Tysiąc ośmset pięćdziesiątego szóstego roku o godzinie wpół do jedenastej przedpołudniem, z jego małżonki Maryi z Kowalewskich, lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu ósmym Maja tysiąc ośmset pięćdziesiątego ósmego roku, przez Księdza Frańciszka Szanicz Kanonika Proboszcza miejscowego odbytym, nadane zostały jmiona Stanisław Kajetan, a rodzicami jego chrzestnemi byli Stanisław Obrębski Obywatel z Lelii i Faustyna Mostowska Obywatelka z Płocka Nadto stawający w obecności świadków oświadcza że przyczyną spóźnienia zapisania aktu i dopełnienia obrzędu Religijnego były zatrudnienia jego urzędowania. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a następnie przez nas i przez stawających podpisany został. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego-
Ks. Fr. Szanicz Kan. Prob. Płocka


Nazwa pliku1856_wazynski_stanislaw_kajetan_s_ignacego_i_maryi_kowalewskiej_plock_ur.jpg
Rozmiar pliku140.17k
Wymiary700 x 353
Link doWażyński Stanisław Kajetan (Chrzest)