Ważyński Franciszek Cyryak

Ważyński Franciszek Cyryak

Mężczyzna 1860 - 1901  (41 lat)

 

Ładowanie...

Akt chrztu
Ważyński Franciszek Cyryak


Pisownia jak w oryginale.
133. Działo się w mieście Płocku dnia ósmego Maja, Tysiąc ośmset sześćdziesiątego drugiego roku, o godzinie drugiej po południu.- Stawił się Ignacy Ważyński Radny Magistratu Miasta Gubernialnego Płocka, lat czterdzieści siedm mający, w Płocku w Rynku Głównym pod Numerem dziewietnastym zamieszkały, w obecności Stanisława Wińskiego Sekretarza Kwatermistrza Miasta Płocka, lat trzydzieści sześć, i Henryka Lenczewskiego Sekretarza Magistratu, lat trzydzieści dwa mających, w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męzkiej oświadczając: iż takowe urodzone jest tu w Płocku na dniu szesnastym Marca Tysiąc ośmset sześćdziesiątego roku o godzinie dziesiątej wieczorem, z jego małżonki Maryi z Kowalewskich, lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dziewiatym Grudnia tegoż roku, przez Księdza Tomasza Trzemialskiego Wikaryusza miejscowego odbytym, nadane zostały jmiona Frańciszek Cyryak, a rodzicami jego chrzestnemi byli Modest Radzymiński Aplikant Sądowy i Leokadya Ważyńska . Nadto stawający oświadcza że przyczyną spóźnienia zapisania aktu i dopełnienia obrzędu Religijnego były zatrudnienia jego urzędowania. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a następnie przez nas i przez stawających podpisany został. -Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego-
Ks. Fr. Szanicz Kan. Prob. Płocka
Jważyński, Stanisław Wiński, Henryk Lenczewski


Nazwa pliku1860_wazynski_franciszek_cyryak_s_ignacego_apolinarego_i_marianny_wiktorii_vel_marii_kowalewskiej_plock_ur.jpg
Rozmiar pliku249.4k
Wymiary1000 x 566
Link doWażyński Franciszek Cyryak (Chrzest)