Ważyńska Rafalina z d. Kowalewska

Kobieta 1822 - 1849  (27 lat)


 

Ładowanie...

Akt zgonu
Ważyńska Rafalina


Pisownia jak w oryginale.
Działo się w Płocku dnia dwudziestego osmego Kwietnia/ dziesiątego Maja, Tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego roku, o godzinie szóstej w wieczor.- Stawił się Wielmożni Ignacy Ważyński Sekretarz Magistratu Miasta Płocka, lat trzydzieści pięć, i August Wiński Urzędnik Sądu Poprawczego, lat dwadzieścia ośm liczący, obadwaj w Płocku zamieszkali.- i oświadczyli że w dniu wczorajszym miesiąca bieżącego, o godzinie czwartej po południu umarła W-żna Rafalina z Kowalewskich Ważyńska, w Płocku przy mężu zamieszkała, lat dwadzieścia sześć licząca, Córka Franciszka już zmarłego i żyjącej Balbiny z Ważyńskich małżonków Kowalewskich.- zostawiwszy po sobie owdowiałego mężą Ignacego Ważyńskiego.- Po przekonaniu się naocznie o zejściu Ważyńskiej.- akt ten przeczytany stawającym z których pierwszy jest mężem zmarłej i przez nich został podpisany.- Ks. Fr. Szanicz Kom. Prob. Płock.
Podpisy:
I. Ważyński
A. Wiński


Nazwa pliku1849_wazynska_z_kowalewskich_rafalina_c_franciszka_i_balbiny_z_wazynskich_plock_zg.jpg
Rozmiar pliku86.67k
Wymiary700 x 256
Link doWażyńska Rafalina z d. Kowalewska (Zgon)