Związek: Michałowski Adolf / Michałowska Antonina Eleonora z d. Ważyńska

i 17 czer. 1847


 

» Arkusz rodzinny    

Ładowanie...

Akt ślubu
Michałowski Adolf i Antonina Eleonora Ważyńska


Pisownia jak w oryginale.
Działo się w mieście Płocku dnia piątego/ siedmnastego czerwca , Tysiąc ośmset czterdziestego siódmego roku, o godzinie dziewiątej zrana.- Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Wielmożnych Ignacego Ważyńskiego, lat trzydzieści trzy Brata niżej wymienionej Antoniny Ważyńskiej i Szymona Barańskiego, lat trzydzieści mających, obudwóch Urzędników Magistratu Miasta Gubernialnego Płocka, w Płocku zamieszkałych.- Na dniu dzisiejszym w Kościele Księży Reformatów w Płocku przed Wielebnym Księdzem Franciszkiem Szanicz Kanonikiem, i Proboszczem Parafii Płockiej zawarte zostało Religijne małżeństwo między Wielmożnym Adolfem Michałowskim Kawalerem Wójtem Gminy Brwilno w wsi Łącku Parafii Gombin powiecie Gostyńskim Guberni Warszawskiej zamieszkałym, urodzonym w mieście Powiatowym Piotrkowie Guberni Warszawskiej, z Wincentego Oficera b Wojsk Polskich i Maryanny z Kureckich małżonków Michałowskich, w mieście Kutnie zamieszkałych, lat dwadzieścia pięć mającym a Wielmożną Panną Antoniną Ważyńską, córką Antoniego Kasyera byłej Prefektury Płockiej już zmarłego i Agnieszki z Wysockich dotąd zyjącej i tu w Płocku zamieszkałej, małżonków Ważynskich, lat dwadzieścia dwa liczącą w wsi Biały Powiecie Płockim zrodzoną, a teraz tu w Płocku przy Matce zostającą.- Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach trzydziestym Maja- szóstym i trzynastym Czerwca roku bieżącego w parafiach Płockiej i Gombińskiej.- Jako też zezwolenie ustne obecnej Aktowi małżeństwa matki nowo zaślubionej było oświadczone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło.- Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej.- Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany przez Nas, Stawających i Świadków podpisany został.-
Ksiądz Fr. Szanicz Kan. Prob. Parafii Płockiej
Adolf Michałowski, Antonina z Ważyńskich Michałowska
Ignacy Ważyński
W akcie występuje błąd. Nie zgadza się wiek i miejsce urodzenia Panny Młodej.
W księdze hipotecznej dóbr ziemskich Łoniewo lit. B. czytamy:
Antonina Eleonora 2 imion z Ważyńskich Michałowska, prawem własności odziedziczyła dobra niniejsze po zrzeczeniu się innych Sukcesorów, po nastąpionej śmierci przeszłego Właściciela Ojca swego Antoniego Ważyńskiego; dlaczego wskutek odbytego postempowania spadkowego i Protokółu zd. 29 Września/ 11 Października 1845 r. tudzież Wniosków zd. 1/ 13 Maia 1846 r. i 29 Lipca/10 Sierpnia 1847 r. zapisaną iest właścicielką.
Wciągnięto stosownie do postanowienia Wydziału hipotecznego z dnia 21 Sierpnia/2 Września 1847 r.
- karta 46, wypis z akt stanu cywilnego gminy Bielsk z 1817 r. aktu urodzenia Antoniny Eleonory Ważyńskiej, córki Antoniego i Agnieszki z Wysokich małżonków Ważyńskich, urodzonej we wsi Poświętne;


Nazwa pliku1847_wazynska_antonina_c_antoniego_i_agnieszki_wysockiej_i_adolf_michalowski_plock_sl.jpg
Rozmiar pliku222.28k
Wymiary700 x 571
Link doZwiązek: Michałowski/Michałowska (F108) (Ślub)

» Arkusz rodzinny