Ważyńska Nimfa Feliksa

Kobieta 1843 - 1843  (0 lat)


 

Ładowanie...

Akt chrztu
Ważyńska Nimfa Feliksa


Pisownia jak w oryginale.
Działo się w mieście Płocku dnia szostego/ ośmnastego Listopada, tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku, o godzinie piątej w wieczor.- Stawił się Wielmożny Ignacy Ważyński Sekretarz Magistratu Miasta Gubernialnego Płocka, w Płocku zamieszkały, lat dwadzieścia dziewięć mający, w obecności Wielmożnego Ferdynanda Dziewanowskiego Urzędnika Trybunału Cywilnego Guberni Płockiej, lat trzydzieści jeden, i Franciszka Kowalewskiego Sekretarza Rządu Gubernialnego Płockiego, lat sześćdziesiąt pięć mających, obudwoch w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Płocku dnia dziesiątego Listopada roku bieżącego, o godzinie wpoł do dziesiątej zrana, z Jego małżonki Rafaliny z Kowalewskich, lat dwadzieścia mającej.- Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Xiędza Łukasza Płoskiego Kommendarza Kościoła parafialnego Płockiego i Prefekta Gimnazyum Gubernialnego w Płocku, odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Nimfa Feliksa, a rodzicami jego Chrzestnemi byli Wielmożni Konstanty Mostowski, Dziedzic wsi Tchorza, i Balbina Kowalewska Babka dziecięcia.- Akt ten stawającemu i swiadkom przeczytany, został podpisany.-
X Łukasz Płoski Kommendarz Parafi Płocki
Podpisy: Ignacy Ważyński, Dziewanowski, Frańciszek Kowalewski


Nazwa pliku1843_wazynska_nimfa_feliksa_c_ignacego_i_rafaliny_kowalewskiej_plock_ur.jpg
Rozmiar pliku491.31k
Wymiary1489 x 1305
Link doWażyńska Nimfa Feliksa (Chrzest)