Skarbek-Ważyńska Tekla z d. Umiastowska

Skarbek-Ważyńska Tekla z d. Umiastowska

Kobieta 1799 - 1865  (66 lat)

 

Ładowanie...

Obwieszczenie o terminie przekazania folwarku Piktusza w ramach spłaty kredytów zaciagniętych przez Teklę Ważyńską z d. Umiastowską

Obwieszczenie w Kuryerze Litewskim nr 94 z dnia 6 sierpnia 1830 r. (str. 11)

Pisownia jak w oryginale.
Obwieszczenie
Stanisław Olechnowicz Prezydent Ziem. Ptu Rosień., Konstanty Masłowski Prezydent b. Z. Zawiley. Ignacy Bielewicz Prezydent Grodz. Rosien., Jan Czyż Pisarz Z. Wilen.
Oznaymuiemy tym naszym urzędowym obwieszczym listem, iako wskutek Remissy Sądu Głgo Wilen. 3 sierp. 1829 r. nastałey oraz rezolucyi tegoż Sądu w roku idącym czerw. 28 postanowioney, my urzędnicy na Sąd rozbiorowy funduszow JW. Marcina Ważyńskiego b. Mar. Oszm. Przeznaczeni w komplecie prawnym do maiętności Piktuszy w Powiecie Oszm. Położoney za niedziel 4 od daty ninieyszego obwieszczenia, to iest 28 d. miesiąca tego sierpnia zjedziemy i rozbiorem ostatecznym sprawy zaymiemy się, uwiadamiamy, z ostrzeżeniem iż obwieszczenie pierwsze dnia 14 czerwca imieniem naszym podane, iako wydane na termin w dzień niedzielny przypadaiący upada, aby więc termunu z ninieyszego obwieszczenia wypadaiacego strony interessowane pilnowały się, i z należną gotowością iawiły się, do Gazety Kuryera Litgo podać postanowiliśmy.
R. 1830 sierpnia 1 dnia, Woźny świadczę iż kopią tego obwieszczenia imieniem WW. Stanisława Olechnowicza Prez. Z. Rosień. Konstantego Masłowskiego b. Prez. Z. Zawiley., Ignacego Bielewicza Prez. G. Rosień. I Jana Czyża Pisarza Ziem. Wilen. Na instancyą kredytorow JWW. Marcinowi i Tekli Ważyńskim Mar. b. Oszm. Oczewisto w ręce w maiątku Taboryszkach podałem i o zjeździe za niedziel 4 urzędników do maiątku Piktuszy zawiadomiłem.
Wincenty Koreywo Woźny Sądu Głgo Lit. Wilen. 2go Departam.
Roku 1830 augusta 2 dnia. Przed aktami Ziemskiemi Powiatu Wilenskiego stawaiąc obecnie Woźny wyż wyrażony ninieyszą relacyą obwieszczą urzędownie zeznał i w protokóle rozpisał się.
Przyiąłem Ignacy Naborowski Ziem. Wilen. Regent.

Źródło: Kuryer Litewski nr 94 (str.11)


Użytkownik/źródłohttps://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/36190/edition/30341/content (str.9)
Nazwa pliku1830_wazynski_marcin_i_tekla_umiastowska_odebranie_wsi_pikszta_za_dlugi_kuryer_litewski.jpg
Rozmiar pliku309.49k
Wymiary675 x 1473
Link doSkarbek-Ważyńska Tekla z d. Umiastowska (Wydarzenia); Skarbek-Ważyński Marcin (Stan posiadania)