Dokumenty

» Pokaż wszystko     «Przegl. «1 ... 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 ... 1905» Dalej»     » Pokaz slajdów

Ładowanie...

Woch vel Wochowski / Wachowski Łukasz - potwierdzenie przez świadków stanu kawalerskiego Łukasza


Pisownia jak w oryginale.
(nieczytelne) 110
X. M. Zar(...)

Działo się w Warszawie w Sądzie
Pokoiu Powiatu i Miasta
Warszawy Wydziału II-go
Oddziału Spornego
Dnia trzynastego Września
tysiąc Osmset trzydzieste
go roku.-

Przed Sądem Pokoiu Powiatu i Miasta Warszawy
Wydziały II Oddziału Spornego.

Stawił się Łukasz Wachowski, Kawaler, służbą dworską trudniący się, w Warszawie w Domu N. 746. zamieszkały, rodem z Krakowskiego Miasta Trzebinia, Religii Katolickiey lat wieku trzydzieści siedm liczący sobie, Syn Jacentego i Agnieszki z Petruszczaków Małzonkow w pomienionym Mieście Trzebiniu przy życiu zostaiących, który zabieraiąc się do Stanu Małzeńskiego w mieysce niemozności posiadania legalney Metryki urodzenia swego, a to dla odległości zgraniczney, i niemozności z tey przyczyny dopełnienia Aktu uszanowania Rodzicom swym, upraszał o sporządzenie Aktu znania, w którym celu przedstawił dwoch nizey wyrażonych Swiadków, i żądanie swe podpisał.
xxx -Żnaki za podpis Łukasza Wachowskiego pisać nieumieiącego. in fidem. de (nieczytelne)
Sąd zmocy Art. 114 związkiem Art: 115. K.P.S przyimuiąc Akt żądany przystąpił do przesłuchania przedstawionych obecnie sobie świadków, z których pierwszy Andrzey Stopiński Mayster Krawiecki, wyznania Ewangielickiego, lat wieku pięcdziesiąt ieden maiący, w Warszawie w Domu Numero 603. mieszkaiący zeznał iak następuie:
Stawaiącego tu Łukasza Wachowskiego znam iuż od lat dziesięciu, jako z jednych okolic ze mną pochodzącego, ze ten iest dotąd Kawalerem rodem z Krakowskiego, Religii Katolickiej, lat wieku ma około trzydziestu siedmiu, iże Rodzicom swym w Krakowskim przy życiu pozostaiącym Aktu uszanowania dla odległości zagranicy dopełnić nie iest w mozności z dostatecznych wiadomości zeznaię, zeznanie oraz takowe po odczytaniu jako sumienne za własne przyimuię i podpisuię.
Andrzej Stopin(...)

Daley słuchany drugi swiadek.
Mateusz Markowski Wozny przy Sądzie Appelacyinym Królestwa Polskiego, Religii Katolickiey lat wieku trzydzieści maiący, w Warszawie w Domu Numero 96 mieszkaiący, zeznał następnie:
Stawaiącego tu Łukasza Wachowskiego znam iuż od lat trzech przeszło, że ten iest dotąd Kawalerem rodem z Krakowskiego, Religii Katolickiey, lat wieku ma około trzydziestu siedmiu, iże Rodzicom swym w Krakowskim przy życiu pozostaiącym Aktu uszanowania dla odległości zagranicy dopełnic nie iest w możności, z dokładnych również wiadomości zeznaię, zeznanie zaś takowe po odczytaniu jako sumienne za własnę przyimuię i podpisuię.
Mateusz Markowski
(nieczytelne)

Gdy więcey niebyło do przytoczenia, natem Akt ninieyszy ukończony, przy wyciśnieniu Urzędowey pieczęci przez Sąd podpisany w Oryginale stronie jnteresowney wydany zostaie.
Smitchowski (...)
de (….)


Nazwa pliku1830_woch_wachowski_lukasz_s_jacentego_i_agnieszki_pietraszak_sprawa_sad_I.jpg
Rozmiar pliku91.68k
Wymiary800 x 365
Link doZwiązek: Woch vel Wochowski / Wachowski/Woch (F6767) (Ślub)

» Pokaż wszystko     «Przegl. «1 ... 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 ... 1905» Dalej»     » Pokaz slajdów