Związek: Orłowski Leopold / Błażyńska Teofila Honorata z d. Ważyńska

i 21 czer. 1842


 

» Arkusz rodzinny    

Ładowanie...

Akt ślubu
Orłowski Leopold i Teofila Honorata Ważyńska


Pisownia jak w oryginale
Nr. 97
Działo się w Warszawie dnia dwudziestego pierwszego Czerwca tysiąc osmset czterdziestego drugiego roku o godzinie siodmej w wieczor. Wiadomo czynimy że w obecności swiadkow Jana Mierzejewskiego byłego Urzędnika lat czterdzieści dwa i Józefa Kaczyńskiego Posługacza Dyrekcyi Głównej Kredytowej lat dwadziescia cztery mającego z których pierwszy pod numerem tysiąc ośmset drugi pod numerem pięćset litt A w Warszawie jest zamieszkały zawartem zostało w dniu dzisiejszym w Kościele Ewangielickim tutejszym religijne małżeństwo między Leopoldem Orłowskim Młodzianem Służącym w Warszawie przy ulicy Nowowiniarskiej pod liczbą tysiąc osmset zamieszkałym synem Gospodarza w wsi Ruk w Prusiech Andrzeja i Luizy z Urbanów małżonków Orłowskich urodzonym w wsi Steinbach w Prusiech Ewangielikiem lat dwadzieścia dwa mającym a Panną Teofilą Warzyńską Córką trzecią zmarłego Urzędnika w Płocku Antoniego i zyjącej Agnieszki z Wisockich niegdyś małżonków Warzyńskich urodzoną w wsi Biała Guberni Mazowieckiej wyznania katolickiego bedącą lat dwadzieścia dwa mającą w Warszawie przy ulicy Nowowiniarskiej pod liczbą tysiąc ośmset w obowiązku zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w Kościele Ewangielickim tutejszym w dniach piątym, dwunastym i dziewiętnastym Czerwca roku bieżącego; w Kościele Ewangielickim tutejszym w dniu dwudziestym szostym Czerwca roku bieżącego. Tamowania małżeństwa nie było. Małżonkowie nowi oświadczają że nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez ostatnich podpisany został stawający zaś oznajmili że pisać nie umieją.-
Podpisy:
Pastor - Superintendent Pastor 1parafii Ewang Augs: Warszawskiej
Świadkowie:
Jan Mierzeiewski
Jozef Kaczynski

W akcie widnieją nieścisłości. Prawidłowa pisownia nazwiska panny młodej, to „Ważyńska” przez „ż”.


Nazwa pliku1842_orlowski_leopold_i_teofila_honorata_wazynska_c_antoniego_i_agnieszki_wysockiej_warszawa_ewangielicko_augsburski_sl.jpg
Rozmiar pliku353.61k
Wymiary700 x 1290
Link doZwiązek: Orłowski/Błażyńska (F6457) (Ślub)

» Arkusz rodzinny