Związek: Podlecki Paweł / Podlecka Józefa z d. Ważyńska

i 25 list. 1824


 

» Arkusz rodzinny    

Ładowanie...

Akt Ślubu
Podlecki Paweł i Ważyńska Józefa


Pisownia jak w oryginale
4. Sulbory. Roku Tysiącznego Osmsetnego Dwudziestego Czwartego. Dnia Dwudziestego Pierwszego Miesiąca Listopada ogodzinie Trzeciey po południu. Przed nami Proboszczem Blichowskim sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey w Woiewodztwie i Obwodzie Płockim, stawił się Uczciwy Paweł Podlecki Ekonom Młodzian zamieszkały w Faleńcinie liczący Lat Dwadzieścia trzy podług złozony Metryki wuiętey z Ksiąg Kościoła Glinowieckiego w Assystencyi Rodzicow Uczciwych Antoniego i Barbary Podleckich Włościan zamieszkałych w Glinowiecku na Gospodarstwie, stawiła się także Urodzona Józefa Wazynska Panna zamieszkała w Sulborach przy Bracie licząca Lat Dwadzieścia Cztery podług złozoney Metryki wyiętey z Ksiąg Kościoła Blichowskiego w Assystencyi Rodzicow Urodzonych Adama i Elzbiety Wazynskich zamieszkałych w Strzelnicy na Gospodarstwie. Strony stawaiące ządaią abyśmy przystąpili do obchodu ułozonego między niemi Małzeństwa, którego zapowiedzi wyszły przed głównemi drzwiami naszego domu Gminnego, to iest Pierwsza dnia Siedmnastego, a Druga Dnia Czternastego Miesiąca i Roku biezących o godzinie Dwunastey w południe w Niedzielę. Gdy zadne tamowanie rzeczonego Małzeństwa nie nastąpiło, My przeczytawszy wszystkie Papiery i Metryki zktórych okazała się formalność iakiey Prawo wymaga, przychylaiąc się do namienionego ządania po przeczytaniu Stronom i Swiadkom wyzey wyrazonych Papierów iako też i Działu Szóstego Kodexu Cywilnego w Tytule o Małzeństwie, zapytaliśmy się przyszłego Małzonka i przyszłey Małzonki czy chcą pobrac się z sobą ? Naco gdy Każde z nich odpowiedziało iż taka ich iest wola, oswiadczamy w Jmieniu Prawa iż Uczciwy Paweł Podlecki i Urodzona Panna Józefa Wazyńska są połączeni węzłem Małzenstwa, czego Akt spisaliśmy w przytomności Urodzonych Wawrzenca Roznowskiego liczącego Lat Pięćdziesiąt pięc Tomasza Wazynskiego liczącego Lat Trzydzieści dwa Kaietana Wazynskiego liczącego Lat Dwadzieścia Ośm wszystkich czterech Dziedzicow Części Sąsiadów zamieszkałych w Sulborach. Poczem po przeczytaniu onego stawaiącym pisac nie umieiącym podpisaliśmy. Xiadz Jgnacy Rynkowski Proboszcz Blichowski sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.


Nazwa pliku1824_wazynska_jozefa_c_adama_i_elzbiety_i_podlecki_pawel_sl.jpg
Rozmiar pliku468.63k
Wymiary700 x 1883
Link doZwiązek: Podlecki/Podlecka (F9966) (Ślub)

» Arkusz rodzinny