Związek: Pomianowski Antoni / Pomianowska Marianna Józefa z d. Warzyńska

i 14 wrz. 1887


 

» Arkusz rodzinny    

Ładowanie...

Akt ślubu
Pomianowski Antoni i Marianna Józefa Warzyńska


No 12 Szulbory
Działo się w Blichowie drugiego /czternastego Września Tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku o dziewiątej godzinie rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Ludwika Przedpełskiego trzydzieści lat i Szymona Ambroziaka, trzydzieści pięć lat od urodzenia, obu rolników, pracowników najemnych w Szulborach mieszkających, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Antonim Pomianowskim, czterdzieści dziewięć lat od urodzenia, wdowcem po Klementynie urodzonej Sochockiej, zmarłej dziesiątego/ dwudziestego drugiego Maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku, synem zmarłych Leona i Franciszki małżonków Pomianowskich, mieszkającym w Korytowie, i Marianną Józefą Warzyńską panną, trzydzieści trzy lata od urodzenia, urodzoną w Przedpełcach Włostach, a mieszkającą w Szulborach, córką zmarłego Romana i pozostającej w żywych Korduli z Przedpełskich małżonków Ważyńskich Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w parafialnych kościołach Blichowskim i Skołatowskim, na dniach, a mianowicie: dziewiątym/ dwudziestym pierwszym/ Sierpnia, szesnastym/ dwudziestym ósmym/ Sierpnia i dwudziestym trzecim Sierpnia/ czwartym/ Września bieżącego roku. Nowopoślubieni oświadczają, że żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Ślubu udzielił ksiądz Feliks Dmochowski, Administrator Parafii Blichowskiej. Akt niniejszy nowozaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytano, nami tylko podpisano.
Administrator Parafii Blichowskiej Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ks. F. Dmochowski


Nazwa pliku1887_pomianowski_antoni_i_maryanna_jozefa_wazynska_c_romana_i_korduli_z_przedpelskich_sl.JPG
Rozmiar pliku192.84k
Wymiary700 x 988
Link doZwiązek: Pomianowski/Pomianowska (F2042) (Ślub)

» Arkusz rodzinny