Ważyński Antoni

Ważyński Antoni

Mężczyzna 1770 - 1822  (52 lat)

 

Ładowanie...

Akt zgonu
Ważyński Antoni


Pisownia jak w oryginale.
Roku Tysiąc Osimset Dwudziestego Drugiego Dnia Siódmego Miesiąca Lipca o godzinie dziewiątey Rano. Przed Nami Proboszczem Bielskiem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Bielskiey w Obwodzie i Woiewodztwie Płockiem, stawili się Józef Opolski trzydzieści sześć, i Jakób Rabaziński lat dwadzieścia pięć maiący, gospodarze obywatele w Mieście Bielsku zamieszkali, oświadczyli Nam, iż dnia dzisieyszego o godzinie pierwszey po Połnocy urodzony Antoni Ważyński Dzierżawca Probostwa Bielskiego lat piędziesiąt cztery maiący, a w wsi Łoniewie Parafi Woźnickiey urodzony żonaty, pozostały Agnieszki Wysockiey lat trzydzieści siedm maiącey małżonek w Domu pod numerem sto piątym zamieszkałym umarł. Po czem ninieyszy akt zeyścia po przeczytaniu onegoż stawiającym przez Nas i oświadczaiącego Jakuba Rabazińskiego podpisany został, gdyż drugi oświadczaiący pisać nie umie.

Xiądz Erminold RożnowiczProboszcz Bielski Urzędnik Stanu CywilnegoGminy Bielskiey

podpis Jakób Rabaziński


Użytkownik/źródłoEwa Walczuk
Nazwa pliku1822_wazynski_antoni_id_174_zg.jpg
Rozmiar pliku138.63k
Wymiary534 x 500
Link doWażyński Antoni (Zgon)