Wójtowstwo, płocki, mazowieckie, Polska Istniejące drzewo: Warzyńscy
OpenStreetMap

Miejsce zamieszkania : Szerokość: 52.402183, Długość: 20.012643


Media

Dokumenty
Wójtowstwo
Wójtowstwo
Wójtowstwo (Podgórze Wójtowstwo). Na starych mapach najprawdopodobniej pod nazwą Woytowina. Folwark w okręgu Kupisze, w powiecie płockim. Kupisze zostały wspomniane w krótkiej historii wsi Chylin.

Chylin
Wieś należąca do parafii Zakrzewo pojawia się w średniowiecznych dokumentach od 1406 roku pod nazwami Chilino, Chilino Parva, Chilino Maior. Jak świadczą nazwy, wioska już wówczas składała się z dwóch części. Prawdopodobnie jednymi z jej pierwszych właścicieli była rodzina Chylińskich herbu Jastrzębiec. W 1406 roku wymieniony jest jako właściciel wsi rycerz Paweł z Chylina. Z XV wieku pochodzą informacje o transakcjach między posiadaczami wioski a księciem Władysławem I. W roku 1522 jeden z dokumentów wspomina o polu zwanym Kupiszewskie, z którego zapewne z czasem powstały Kupisie.. W późniejszych czasach Chylin należał do Pawła Kadłubowskiego herbu Belina, następnie w początkach XIX wieku Klimkiewiczów. Znajdował się tam wtedy sad, staw, browar i las. W końcu XIX wieku wieś składała się z 23 osad włościańskich i liczyła 170 mieszkańców. Natomiast dobra folwarczne obejmowały 4 domy, z czego jeden murowany oraz 935 mórg gruntu, w tym ponad 500 ziemi ornej. XIX-wieczne źródła świadczą o zaangażowaniu miejscowych ziemian w działalność patriotyczną w trudnym czasie zaborów, a konkretnie w okresie powstania styczniowego. Tadeusz Rościszewski z Chylina od kwietnia 1863 roku pełnił funkcję naczelnika cywilnego powiatu płockiego w tajnej administracji powstańczej.


Urodzenie

Wyniki 1 do 6 z 6

   Nazwisko, imię    Urodzenie    ID osoby   Istniejące drzewo 
1 Dąbrowski Antoni  7 sier. 1900Wójtowstwo, płocki, mazowieckie, Polska I15393 Warzyńscy 
2 Dąbrowski Stefan  7 sty. 1905Wójtowstwo, płocki, mazowieckie, Polska I15395 Warzyńscy 
3 Dąbrowski Władysław  9 gru. 1902Wójtowstwo, płocki, mazowieckie, Polska I15394 Warzyńscy 
4 Dłabik Marianna z d. Krokwa  20 paź. 1877Wójtowstwo, płocki, mazowieckie, Polska I24694 Warzyńscy 
5 Kosowska Agnieszka z d. Bańka  11 paź. 1892Wójtowstwo, płocki, mazowieckie, Polska I21772 Warzyńscy 
6 Szkop Antonina  13 czer. 1846Wójtowstwo, płocki, mazowieckie, Polska I28847 Warzyńscy 

Zgon

Wyniki 1 do 4 z 4

   Nazwisko, imię    Zgon    ID osoby   Istniejące drzewo 
1 Bańka Jadwiga z d. Ambroziak  16 maj 1912Wójtowstwo, płocki, mazowieckie, Polska I21769 Warzyńscy 
2 Krokwa Józef  24 list. 1905Wójtowstwo, płocki, mazowieckie, Polska I24699 Warzyńscy 
3 Szkop Marianna  18 lip. 1846Wójtowstwo, płocki, mazowieckie, Polska I28846 Warzyńscy 
4 Szkop Walenty  16 kwie. 1843Wójtowstwo, płocki, mazowieckie, Polska I28845 Warzyńscy