Horn von Ekebyholm Piotr

Horn von Ekebyholm Piotr

Mężczyzna ok. 1800 - 1847  (~ 47 lat)

Info o osobie    |    Mapa wydarzenia    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Horn von Ekebyholm Piotr  
  Urodzenie ok. 1800 
  Płeć Mężczyzna 
  Funkcje - księgarz Uniwersytetu Wileńskiego
  - urzędniki litewskiego pocztamtu
  - gubernator i członek honorowy Uniwersytetu Wileńskiego
  - komisarz na granicy pruskiej
  - rzecznik
  - radca stanu
  - od 1824 r - cywilny gubernator wileński  
  Stan posiadania - współwłaściciel księgarni Józefa Zawadzkiego w Kardynalii (później gmachu poczty).
  - za pieniądze żony kupił piękny majątek Beczę w pow. Wiłkomierskim.
  Źródło: Bajkow Leon - Z kartek pamiętnika rękopiśmiennego (1824-1829).  
  Zgon 1847  Wilno, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Pogrzeb Wilno - cmentarz ewangelicki, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  <a href='https://www.radzima.org/pl/wilno/5760.html'><font color='blue'>Cmentarz ewangelicki w Wilnie - historia</font></a><br>
  Cmentarz ewangelicki w Wilnie - historia

  Cmentarz ewangelicki w Wilnie
  Wileńskie gminy ewangelickie miały odrębne, przykościelne cmentarze – wyznania augsburskiego (luteranie) przy ulicy Ludwisarskiej, wyznania reformowanego (kalwini) przy ulicy Zawalnej. W pierwszej dekadzie XIX wieku zamknięto cmentarz luterański, przenosząc na nowy cmentarz co cenniejsze XVI-XVIII wieczne nagrobki. Cmentarz kalwiński na Zawalnej zamknięto dla pochówków około 1830 roku; ostatecznie zlikwidowano go po roku 1945. Niestety, tylko nieliczne nagrobki przetrwały powojenną likwidację i znalazły się na Rossie.
  Inwentaryzacji nagrobków z cmentarza na Zawalnej po jego zamknięciu dokonał profesor UW, Szymon Żukowski. Wiele z nich pochodziło z XVI i XVII wieku i stanowiły cenny materiał do studiów nad reformacją w Wilnie. Inwentarz ten został włączony do zbiorów hrabiego Eustachego Tyszkiewicza, przekazanych później do Muzeum Starożytności mieszczącego się w bibliotece uniwersytetu. Zbiory muzeum zostały wywiezione do Rosji i tam pewnie zaginęły.
  Teren na nowy cmentarz ewangelicki na Pohulance zakupiono w 1806 roku; otwarto w 1809. Początkowo był to cmentarz luterański, od roku 1830, po zamknięciu cmentarza na Zawalnej, również kalwiński.
  Nowy cmentarz był otoczony murem z bramą z tympanonem ozdobionym „Okiem Opatrzności”. Na wprost bramy znajdowała się zbudowana w 1819 roku, według projektu Karola Schildhausena, kaplica przedpogrzebowa, klasycystyczna, z niską wieżą-dzwonnicą. Po obu stronach bramy wzniesiono domy grabarza, ogrodnika i przytułek dla ubogich i kalek. Układ cmentarza regularny, z piękną zielenią, został zaprojektowany przez znanego wileńskiego ogrodnika, Webera. Według relacji cmentarz przypominał architekturą zieleni i układem teren parkowy. Spoczywali tu profesorowie uniwersytetu, duchowni, artyści – Polacy, Litwini, Niemcy, Białorusini i Rosjanie.
  Najstarsze nagrobki, to przeniesione z cmentarza na Ludwisarskiej; rodziny Lettowów z lat 1556-1600, barokowy nagrobek pułkownika Tobiasza Bicewicza z 1785 roku i wiele innych. Znajdowały się tu liczne, często o wielkiej wartości artystycznej kaplice nagrobne, pomniki. Najokazalsza była kaplica rodziny znakomitego profesora uniwersytetu, Jana Fryderyka Niszkowskiego (1774-1816), wybudowana na początku XIX wieku. Zaprojektowana przez Karola Podczaszyńskiego, klasycystyczna, z czterokolumnowym doryckim portykiem i kryptą na groby rodzinne.
  W latach 1940-45 Aleksander Śnieżko spisał większość spoczywających tam osób wraz z informacjami biograficznymi. Jest to jedyna, obszerna informacja o cmentarzu, gdyż nie tylko „pamięć ludzka jest krucha” (A. Śnieżko), ale i powojenny los nekropolii był okrutny. W 1956 roku cmentarz zamknięto, niektóre nagrobki przeniesiono na inne cmentarze wileńskie. Pozostałe zużyto jako materiał budowlany. W roku 1960 zburzono kaplicę cmentarną, kapliczki grobowe, budynki w kompleksie bramy i ogrodzenie; założono park miejski z okazałym pałacem ślubów. Dziwnym zrządzeniem pozostawiono jedyny relikt cmentarza - pozbawioną napisów kaplicę Niszkowskich – która służy jako… kiosk z pamiątkami!
  Niedaleko, przy dawnej ulicy Zakręt, obecnie w parku Vingio, założono w roku 1916 cmentarz wojenny niemiecki. Nazwany był „Cmentarzem Bohaterów” (Helden-Friedhof). Ogrodzenie cmentarza przylegało do klasycystycznej kaplicy, wzniesionej w 1796 roku dla rodziny wojennego gubernatora Litwy, Mikołaja Repnina. Autorem projektu kaplicy był Wawrzyniec Gucewicz. Cmentarz został całkowicie zniszczony w 1949 roku, a kaplica przez wiele lat była zaniedbana.
  Na początku XXI wieku cmentarz odtworzono. Przepięknie zaprojektowany i położony w rozległym, leśnym parku – oddaje cześć ogromnej ilości ofiar pierwszej wojny światowej – nie tylko Niemcom, ale i żołnierzom wielu innych narodowości. Odnowiono też kaplicę Repninów.

  A.O.
  Na podstawie:
  Juliusz Kłos, „Wilno, Przewodnik Krajoznawczy”, Wyd. Oddziału Wileńskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Wilno 1923
  Edmund Małachowicz, „Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996
  ID osoby I4010  Warzyńscy
  Ostatnia modyfikacja 4 sier. 2022 

  Związek Horn von Ekebyholm Karolina z d. Georgini de Fabris,   ur. ok. 1805,   d. data nieznana 
  Ślub data nieznana 
  Dzieci 
   1. Horn von Ekebyholm Piotr,   ur. 28 kwie. 1828, Wilno, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
  +2. Horn Ekebyholm Maciej Jan hr.,   ur. ok. 1837,   d. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 20 maj 2021 
  ID rodziny F1256  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzenia
  Łącze do Google MapsZgon - 1847 - Wilno, Polska (obecnie Litwa) Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPogrzeb - - Wilno - cmentarz ewangelicki, Polska (obecnie Litwa) Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek  : Adres       : Miejsce zamieszkania       : Miejscowość       : Powiat       : Województwo       : Państwo       : Nie ustawione