Wilamowski Wacław Stanisław

Wilamowski Wacław Stanisław

Mężczyzna 1802 - data nieznana

Info o osobie    |    Mapa wydarzenia    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Wilamowski Wacław Stanisław 
  Wilamowski Stanisław - podpis złożony pod odpisem aktu chrztu z 1822 r.
  Wilamowski Stanisław - podpis złożony pod odpisem aktu chrztu z 1822 r.
  Urodzenie 21 wrz. 1802  Olbrachcice, pułtuski, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Chrzest 26 wrz. 1802  Pułtusk - kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt chrztu<br>Wilamowski Wacław Stanisław
  Akt chrztu
  Wilamowski Wacław Stanisław

  Wilamowski Wacław Stanisław - odpis aktu chrztu z 1822 r.
  Wilamowski Wacław Stanisław - odpis aktu chrztu z 1822 r.

  Pod dokumentem widnieje podpis odbierającego - "Stanisław Wilamowski". W akcie ślubu, jak i we wszystkich pozostałych dokumentach, Wacław Stanisław Wilamowski posługuje się tylko drugim imieniem - "Stanisław".
  Płeć Mężczyzna 
  Miejsce zamieszkania 1822 r. - Gołębie, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
  1836 r. - na części dzierżawnej we wsi Rutki Borzymy, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie 
  Zawód /Zajęcie / wykonywana praca 1822 r. - ekonom we wsi Gołębie
  Ekonom - osoba kierująca folwarkiem i nadzorująca robotników najemnych
   
  Zgon data nieznana 
  ID osoby I20027  Warzyńscy
  Ostatnia modyfikacja 14 luty 2020 

  Ojciec Wilamowski Walenty,   ur. 1763,   d. 23 kwie. 1811, Sobole, płoński, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 48 lat) 
  Matka Wilamowska Monika z d. Tyska / Tyszka,   ur. 1 maj 1770, Prusinowice, pułtuski, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana 
  Ślub data nieznana 
  ID rodziny F10045  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Związek Wilamowska Antonina z d. Rzewnicka,   ur. data nieznana,   d. data nieznana 
  Ślub 18 list. 1822  Cieksyn - parafia św. Rocha, nowodworski, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Zapowidzi (pierwsza)<br>Wilamowski Stanisław i Antonina Rzewnicka
  Zapowidzi (pierwsza)
  Wilamowski Stanisław i Antonina Rzewnicka

  Zapowiedzi - odpis z 1822 r.<br>Wilamowski Wacław Stanisław i Antonina Rzewnicka
  Zapowiedzi - odpis z 1822 r.
  Wilamowski Wacław Stanisław i Antonina Rzewnicka

  Akt ślubu - łacina<br>Wilamowski Stanisław i Antonina Rzewnicka
  Akt ślubu - łacina
  Wilamowski Stanisław i Antonina Rzewnicka

  Akt ślubu - j. polski<br>Wilamowski Stanisław i Antonina Rzewnicka
  Akt ślubu - j. polski
  Wilamowski Stanisław i Antonina Rzewnicka


  Pisownia jak w oryginale.
  Nr 10.
  Smiodowo. Roku Tysiąc ośmset dwudziestego drugiego, dnia ośmnastego miesiąca Listopada o godzinie siodmey po Południu przed Nami Proboszczem Ciexyńskim, sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego, Gminy Ciexyn, obwodu y Wojewodztwa Płockiego, stawili się, Urodzony Stanisław, Wilamowski, Kawaler, maiący podług złożoney przed Nami Metryki wyiętey z Ksiąg Kościoła, Kollegiaty Pułtuskiey, lat dwadziescia zupełnie skończonych, w Gołębiach Parafij Klukowskiey, Gminie Gołembiewskiey, obwodzie Pułtuskim, w obowiązku służby zostaiący, w Assystencyi Matki swoiey, Urodzoney Moniki z Tyszkow Wilamowskiey Wdowy, w Piesikach Parafij y Gminy Pułtuskiey, w obwodzie Przasnyskim zamięszkały, którey w domu Gminnym Akt Uszanowania uczynił y wyrażne zezwolenie do wniyścia w związek Małźiński od Niey otrzymał, po żeysciu Oyca swoiego, Urodzonego Walentego Wilamowskiego, w Sobolach Parafij Kroczewskiey zmarłego, co sepulturą złożoną do Akt ślubnych udowadnia; tudziesz Panna Antonina Rzewnicka, dowodząca złożoną przed Nami Metryką wyiętą z Ksiąg Kościoła Płońskiego, iż skończyła Rok dwudziesty piąty wieku swego, która w Smiodowie w domu Rodzicielskim zostaie, w Assystencyi Oyca swego, Urodzonego Mateusza Rzewnickiego na Części Szlacheckiey osiadłego y Matki Urodzoney Wiktoryi z Smiodowskich,; którym w domu Gminnym Akt uszanowania uczyniła, y podobniesz wyrażne zezwolenie do wniysia w związek Małżeński od nich z zyskała. Strony stawaiące żądaią abyśmy do ułożonego mniedzy niemi Małżeństwa obchodu przystąpili, którego Zapowiedzie uczynione były, w Gminach, to iest: w Gminie Ciexyn pierwsza dnia dwudziestego siodmego Miesiąca Października, a druga dnia trzeciego miesiąca Listopada roku bieżącego, w Gminie zaś Klukowskiey: pierwsza dnia, trzeciego Miesiąca Listopada a druga dnia dziesiątego tegoż Miesiąca Listopada roku bieżącego, obiedzsie o godzinie dwunastey w Południe w Niedziele po sobie następuiące. Gdy o żadnem tamowaniu rzeczonego Małżeństwa uwiadomieni niezostaliśmy, a Rodzice ninieyszym, na obchod Małżeństwa zezwalaią, przychylaiąc się do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wyżey wspomniomych Papierow, y Działu Szostego w Tytule Kodexu Napoleona o Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego Małżonka y przyszłey Małżonki czyli chcą połączyć się z sobą związkiem Małżeńskim? na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało , iż taka Jch iest wola; ogłaszamy w Jmięniu Prawa, iż Urodzony Stanisław Wilamowski y Panna Antonina Rzewnicka są połączeni są z sobą węzłem Małżeństwa. Czego spisaliśmy Akt w przytomności, Urodzonego Wi(...)ra Wilamowskiego, liczącego lat dwadzieścia sześć, Rodzonego Brata w stępuiącego w stam Małżeński Stanisława Wilamowskiego, w Zarembach Parafij y Gminy Kroczewskiey zamięszkałego
  y Urodzonego Paulina Gołembiowskiego, liczącego lat Trzydzieści cztery, niekrewnego wstępuiącego w Stan Małżeński Stanisława Wilamowskiego, podobniesz w Zarembach Parafij y Gminy Kroczewskiey zamięszkałego, niemniey Urodzonego Trańciszka Smiodowskiego, liczącego lat czterdzieści, Wuja wstępuiącey w Stan Małżeński, Antoniny Rzewnickiey, w Smiodowie Parafij y Gminy Ciexyn zamięszkałego na Części własney dziedziczney y Urodzonego Rufina, Gołkowskiego, Woyta Gminy Zaremby, liczącego lat dwadzieścia dziewięć w Zarembach, Parafij Kroczewskiey na Części własney osiadłego, niekrewnego tey że Panny Antoniny Rzewnickiey wstępuiącey w Stan Małżeński. Po czem Akt ninieyszy został stawaiącym przeczytany przez Nas y Urodzonych Wiktora Wilamowskiego, Paulina Gołembiewskiego, Frańciszka Smiodowskiego, Rufina Gołkowskiego Woyta Gminy Zaremby podpisany y zaślubionego Stanisława Wilamowskiego.
  Xiądz Łukasz Bagieński Proboszcz Ciexyński sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.
  Wiktor Wilamowski iako przytomny,
  Paulin Gołembiewski przytomny
  Franciszek Smiodowski
  Rufin Gotkowski przytomny
  Stanisław Wilamowski iako przytomny Zaślubien....
  Status społeczny 1851 r. - gospodarze w Śmiadowie, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie
  Gospodarz - posiada gospodarstwo (jest jego właścicielem).  
  Dzieci 
  +1. Wilamoski Michał Władysław,   ur. ok. 1824, Śniadowo, nowodworski, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
   2. Wilamowska Łucja Ewa,   ur. 16 gru. 1826, Śniadowo, nowodworski, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
   3. Wilamowska Praxeda Marianna,   ur. 24 sty. 1836, Rutki Borzymy, ciechanowski, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 14 luty 2020 
  ID rodziny F5709  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzenia
  Łącze do Google MapsŚlub - 18 list. 1822 - Cieksyn - parafia św. Rocha, nowodworski, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek  : Adres       : Miejsce zamieszkania       : Miejscowość       : Powiat       : Województwo       : Państwo       : Nie ustawione